คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | กลุ่มอนามัยแม่และเด็ก

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองปกป้องเด็กปฐมวัยฝ่าวิกฤตโควิด 19

มาตรฐาน / คู่มือ / เอกสาร
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
article_20200717101723.pdf
ขนาดไฟล์ 5.06 MB
ดาวน์โหลด 42 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

10 ข้อควรปฏิบัติเมื่อพาเด็กมารับบริการวัคซีน ช่วงโควิด 19

มาตรฐาน / คู่มือ / เอกสาร
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
article_20200717101209.pdf
ขนาดไฟล์ 4.24 MB
ดาวน์โหลด 66 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

8 หลัก พิทักษ์ใจ ห่างไกลความเครียดในยุคโควิด 19

มาตรฐาน / คู่มือ / เอกสาร
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
article_20200717100653.pdf
ขนาดไฟล์ 4.35 MB
ดาวน์โหลด 36 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

3ล. ลด เลี่ยง ดูแล ป้องกัน COVID-19

มาตรฐาน / คู่มือ / เอกสาร
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
article_20200717100033.pdf
ขนาดไฟล์ 4.80 MB
ดาวน์โหลด 37 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

คำแนะนำการประเมิน DSPM โดยผู้ปกครอง ในช่วงการระบาดของโรค COVID-19

มาตรฐาน / คู่มือ / เอกสาร
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
article_20200717095825.pdf
ขนาดไฟล์ 5.34 MB
ดาวน์โหลด 35 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

หลักสูตรการเรียนรู้ด้วยตนเองด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัยและการควบคุมโรคเพื่อป้องการการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19

มาตรฐาน / คู่มือ / เอกสาร
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
article_20200624153331.pdf
ขนาดไฟล์ 0.89 MB
ดาวน์โหลด 32 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แบบประเมินความพร้อมของศูนย์เด็กเล็กในการพัฒนาเป็นศูนย์ EF

มาตรฐาน / คู่มือ / เอกสาร
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
article_20200602102515.docx
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 37 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

สื่อรณรงค์คัดกรองพัฒนาการเด็ก

มาตรฐาน / คู่มือ / เอกสาร
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
article_20200602100852.pdf
ขนาดไฟล์ 13.77 MB
ดาวน์โหลด 29 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แนวทางการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในสถานการณ์ที่มีการแพร่ระบาด COVID-19

มาตรฐาน / คู่มือ / เอกสาร
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
article_20200601111312.pdf
ขนาดไฟล์ 0.28 MB
ดาวน์โหลด 33 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

คำแนะนำการป้องกันตนเองและการปฎิบัติด้านสุขอนามัยใน สพด

มาตรฐาน / คู่มือ / เอกสาร
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
article_20200527145241.pdf
ขนาดไฟล์ 0.67 MB
ดาวน์โหลด 51 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

การพัฒนา EF

มาตรฐาน / คู่มือ / เอกสาร
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
article_20200513152306.pdf
ขนาดไฟล์ 0.26 MB
ดาวน์โหลด 35 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

การจัดบริการในคลินิกสุขภาพเด็กดี

มาตรฐาน / คู่มือ / เอกสาร
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
article_20200413111120.pdf
ขนาดไฟล์ 7.79 MB
ดาวน์โหลด 21 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย