คุณกำลังมองหาอะไร?

ผู้

ผู้บริหารศูนย์อนามัยที่ 10

Team Selector 0
Team Selector 1

นายแพทย์ปกรณ์ ตุงคะเสรีรักษ์

ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

About Hero 0

นางไฉไล ช่างดำ

นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านสาธารณสุข)

รองผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี (ด้านวิชาการ)

About Hero 1