คุณกำลังมองหาอะไร?

ข่

าวประชาสัมพันธ์

อัพเดททุกสาระ ข่าวสารเพื่อสุขภาพ มั่นใจไม่ตกเทรนด์

01. ข่าวสารศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี
กรมอนามัย
19
สิงหาคม
2565
19.08.2565
ผอ.ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลฯ เสนอแนวทางการพัฒนาเด็กปฐมวัยจังหวัดอุบลราชธานี

) นายแพทย์ ปกรณ์ ตุงคะเสรีรักษ์ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี พร้อมด้วย นางสาวนภัชชล รอดเที่ยง หัวหน้ากลุ่มอนามัยแม่และเด็ก ร่วมกับผู้แทนจากพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอุบลราชธานี และหัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

วิ

ดีโอ

& สื่อมัลติมีเดีย

อั

ลบั้มภาพ

พร้อมอัพเดท