คุณกำลังมองหาอะไร?

ข่

าวประชาสัมพันธ์

อัพเดททุกสาระ ข่าวสารเพื่อสุขภาพ มั่นใจไม่ตกเทรนด์

01. ข่าวสารศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี
กรมอนามัย
02. ประกาศรับสมัครงาน/โอนย้าย
ศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี
03. Training Center
ศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี
21
มิถุนายน
2567
ข่าวประชาสัมพันธ์
21.06.2567
ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลฯ ลงพื้นที่ประเมินรับรองร้านอาหารตามมาตรฐานสุขาภิบาลอาหาร SAN Plus จังหวัดยโสธร

ลงพื้นที่ประเมินรับรองร้านอาหารที่ผ่านมาตรฐาน SAN และยกระดับการพัฒนาสู่มาตรฐาน ระดับ SAN Plus อำเภอกุดชุมพัฒนา และอำเภอเมือง จังหวัดยโสธร

19
มิถุนายน
2567
19.06.2567
ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้าง จ้างบริการรายผู้รับบริการ ตำแหน่งผู้ช่วยแพทย์แผนไทย (ครั้งที่ 2)

ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้าง จ้างบริการรายผู้รับบริการ ตำแหน่งผู้ช่วยแพทย์แผนไทย (ครั้งที่ 2)

20
มีนาคม
2567
20.03.2567
อบรมโครงการขับเคลื่อนเมืองรองรับสังคมสูงวัย ภายใต้กรอบแนวคิดเมืองที่เป็นมิตรขององค์การอนามัยโลก (WHO)

ขอเชิญผู้สนใจเข้าอบรม โครงการขับเคลื่อนเมืองรองรับสังคมสูงวัย ภายใต้กรอบแนวคิดเมืองที่เป็นมิตรขององค์การอนามัยโลก (WHO) อบรมวันที่ 15 - 17 พฤษาคม 2567 ณ โรงแรมบ้านสวนคุณตา กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

วิ

ดีโอ

& สื่อมัลติมีเดีย

อั

ลบั้มภาพ

พร้อมอัพเดท

สาระสุขภาพทันสมัยให้คุณเข้าใจง่าย

ไม่ตกเทรนด์!

ถานการณ์ฝุ่นละออง (ขนาด < 2.5 ไมครอน)