คุณกำลังมองหาอะไร?

ข่

าวประชาสัมพันธ์

อัพเดททุกสาระ ข่าวสารเพื่อสุขภาพ มั่นใจไม่ตกเทรนด์

01. ข่าวสารศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี
กรมอนามัย
02. ประกาศรับสมัครงาน/โอนย้าย
ศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี
03. Training Center
ศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี
26
กันยายน
2566
26.09.2566
ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลฯ ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารเขตสุขภาพที่ 10 ครั้งที่ 9/2566

วันนี้ (26 กันยายน 2566) นพ.ปกรณ์ ตุงคะเสรีรักษ์ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี พร้อมด้วย นายศตวรรษ ศรีพรหม ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ และกลุ่มอนามัยวัยทำงาน เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารเขตสุขภาพที่ 10 ครั้งที่ 9/2566

14
กันยายน
2566
14.09.2566
ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี เปิดรับสมัคร อบรมหลักสูตร อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นด้านการดูแลผู้สูงอายุ และผู้มีภาวะพึ่งพิงในชุมชน (Care Community : CC)

ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี เปิดรับสมัคร อบรมหลักสูตร อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นด้านการดูแลผู้สูงอายุ และผู้มีภาวะพึ่งพิงในชุมชน (Care Community : CC) หลักสูตรต่อเนื่อง 50 ชั่วโมง

วิ

ดีโอ

& สื่อมัลติมีเดีย

อั

ลบั้มภาพ

พร้อมอัพเดท

สาระสุขภาพทันสมัยให้คุณเข้าใจง่าย

ไม่ตกเทรนด์!