คุณกำลังมองหาอะไร?

ข่

าวประชาสัมพันธ์

อัพเดททุกสาระ ข่าวสารเพื่อสุขภาพ มั่นใจไม่ตกเทรนด์

01. ข่าวสารศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี
กรมอนามัย
01
กรกฎาคม
2565
01.07.2565
ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลฯ จัดรายการอนามัยเช็คอิน “รอบรู้เรื่องสุขภาพ” ทางสวท.อุบลราชธานี

นายแพทย์ปกรณ์ ตุงคะเสรีรักษ์ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี มอบหมายให้ นายนิพนธ์ กุลนิตย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ และ นางสาวสุกานดา แก้วล้อมบึง หัวหน้ากลุ่มสื่อสารประชาสัมพันธ์ ฯจัดรายการ อนามัยเช็คอิน ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดอุบลราชธานี FM 98.50 MHz.ในประเด็น รอบรู้เรื่องสุขภาพ

วิ

ดีโอ

& สื่อมัลติมีเดีย

อั

ลบั้มภาพ

พร้อมอัพเดท