คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | ปีงบประมาณ 2566

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

สรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงาน เขตสุขภาพที่ 10 (รอบที่ 2 ปี 2566)

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 5 รายการ
นำเสนอรอบที่ 2 ปี 66 จ.อุบลราชธานี.pdf
ขนาดไฟล์ 4.38 MB
ดาวน์โหลด 45 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
นำเสนอรอบที่ 2 ปี 66 จ.อำนาจเจริญ.pdf
ขนาดไฟล์ 4.22 MB
ดาวน์โหลด 38 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
นำเสนอรอบที่ 2 ปี 66 จ.ศรีสะเกษ.pdf
ขนาดไฟล์ 5.43 MB
ดาวน์โหลด 30 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
นำเสนอรอบที่ 2 ปี 66 จ.ยโสธร.pdf
ขนาดไฟล์ 3.11 MB
ดาวน์โหลด 20 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
นำเสนอรอบที่ 2 ปี 66 จ.มุกดาหาร.pdf
ขนาดไฟล์ 3.77 MB
ดาวน์โหลด 20 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานข้อสั่งการ/ข้อเสนอแนะของ ผตร. ปี2566

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 5 รายการ
อำนาจเจริญ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 19 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จังหวัดอุบลราชธานี.pdf
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 18 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จังหวัดศรีสะเกษ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 16 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จังหวัดยโสธร.pdf
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 21 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จังหวัดมุกดาหาร.pdf
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด 18 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ไฟล์นำเสนอสรุปผลการตรวจราชการ ระดับประเทศ รอบที่2 ปีงบประมาณ 2566

นำเสนอสรุปผล ภาพเขตสุขภาพที่ 10 รอบที่ 10

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
นำเสนอสรุปผลการตรวจราชการ ภาพเขต 10_20Apr.pdf
ขนาดไฟล์ 2.56 MB
ดาวน์โหลด 31 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

นำเสนอตรวจราชการ รอบที่ 1 ปี 66 จ.อำนาจเจริญ

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
Final นำเสนอ_ ประเด็นกลุ่มวัย_ อำนาจ.pdf
ขนาดไฟล์ 5.04 MB
ดาวน์โหลด 29 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

นำเสนอตรวจราชการ รอบที่ 1 ปี 66 จ.อุบลราชธานี

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
Final Ok นำเสนอ ประเด็นสุขภาพกลุ่มวัยและสุขภาพจิต _Ubon.pdf
ขนาดไฟล์ 6.51 MB
ดาวน์โหลด 48 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

นำเสนอตรวจราชการ รอบที่ 1 ปี 66 จ.ศรีสะเกษ

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
Final_นำเสนอ ประเด็นกลุ่มวัย สุขภาพจิต รอบที่ 1 _จ.ศรีสะเกษ.pptx.pdf
ขนาดไฟล์ 5.16 MB
ดาวน์โหลด 25 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

นำเสนอตรวจราชการ รอบที่ 1 ปี 66 จ.ยโสธร

นำเสนอตรวจราชการ รอบที่ 1 ปี 66 จ.ยโสธร

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
Final Draff 020366 ประเด็นสุขภาพกลุ่มวัย รอบที่ 1 ยโสธร.pdf
ขนาดไฟล์ 1.96 MB
ดาวน์โหลด 26 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

นำเสนอสรุปผลตรวจ ประเด็น3.1 สุขภาพกลุ่มวัย

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
UP นำเสนอ ประเด็นสุขภาพกลุ่มวัย มุกดาหาร_รอบ 1.pdf
ขนาดไฟล์ 3.01 MB
ดาวน์โหลด 114 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แบบรายงานจังหวัดมุกดาหาร ประเด็นสุขภาพกลุ่มวัย

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
แบบรายงานจังหวัดมุกดาหาร ประเด็น สุขภาพกลุ่มวัย Up.docx.pdf
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด 50 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

บทสรุปผู้บริหาร จังหวัดมุกดาหาร ประเด็น 3.1 สุขภาพกลุ่มวัย

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
บทสรุปผู้บริหาร ประเด็นกล่มวัย 3.1.pdf
ขนาดไฟล์ 0.12 MB
ดาวน์โหลด 28 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย