คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | กลุ่มอนามัยแม่และเด็ก

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

แบบบันทึกการให้ถ้อยคำ

มาตรฐาน / คู่มือ / เอกสาร
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
article_20191108102111.pdf
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 21 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แบบรายงานเชิงรุก

มาตรฐาน / คู่มือ / เอกสาร
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
article_20191108100816.pdf
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 25 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แบบบันทึกการลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง

มาตรฐาน / คู่มือ / เอกสาร
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
article_20191108101934.pdf
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 23 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แบบฟอร์มเฝ้าระวังและรับเรื่องร้องเรียน

มาตรฐาน / คู่มือ / เอกสาร
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
article_20191108101629.pdf
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 21 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

Download แผ่นพับไอคิวดีเริ่มต้นที่ครอบครัวคุณภาพ

มาตรฐาน / คู่มือ / เอกสาร
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
article_20180628144641.pdf
ขนาดไฟล์ 12.92 MB
ดาวน์โหลด 25 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

PIH แนวทาง ลดความดันป้องกันชัก

มาตรฐาน / คู่มือ / เอกสาร
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
PIH แนวทาง ลดความดันป้องกันชัก.pdf
ขนาดไฟล์ 25.60 MB
ดาวน์โหลด 27 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

LBW แนวทางการป้องกันและแก้ไข ภาวะตั้งครรภ์น้ำหนักลูกต่ำกว่าเกณฑ์

มาตรฐาน / คู่มือ / เอกสาร
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
LBW แนวทางการป้องกันและแก้ไข ภาวะตั้งครรภ์น้ำหนักลูกต่ำกว่าเกณฑ์.pdf
ขนาดไฟล์ 18.43 MB
ดาวน์โหลด 28 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แนวทางการจ่ายยาเม็ดเสริมธาตุเหล็ก เด็ก0-5ปี

มาตรฐาน / คู่มือ / เอกสาร
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
แนวทางการจ่ายยาเม็ดเสริมธาตุเหล็ก เด็ก0-5ปี.zip
ขนาดไฟล์ 0.24 MB
ดาวน์โหลด 34 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แนวทางการจ่ายยาเม็ดเสริมธาตุเหล็ก ในหญิงวัยเจริญพันธ์ และตั้งครรภ์

มาตรฐาน / คู่มือ / เอกสาร
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
แนวทางการจ่ายยาเม็ดเสริมธาตุเหล็ก ในหญิงวัยเจริญพันธ์ และตั้งครรภ์.zip
ขนาดไฟล์ 0.30 MB
ดาวน์โหลด 32 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แนวทาง ลดอัตรามารดาเสียชีวิต PPH

มาตรฐาน / คู่มือ / เอกสาร
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
สำเนาของ PPH แนวทาง ลดอัตรามารดาเสียชีวิต.zip
ขนาดไฟล์ 16.37 MB
ดาวน์โหลด 26 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย