คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | ประกันสุขภาพและเวชระเบียน

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

แบบสำรวจคัดกรองHPV

Dowloadเอกสาร
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
แบบสำรวจคัดกรองHPV.xlsx
ขนาดไฟล์ 0.01 MB
ดาวน์โหลด 13 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

หนังสือประชาสัมพันธ์ตรวจมะเร็งปากมดลูกด้วยวิธี HPV DNA Testing

Dowloadเอกสาร
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
หนังสือประชาสัมพันธ์(HPV).doc
ขนาดไฟล์ 0.23 MB
ดาวน์โหลด 18 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

QR code ขอเข้ารับบริการศูนย์อามัยที่ 10 อุบลราชธานี (Authen code)

Dowloadเอกสาร
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
QR code ขอ Authen ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี.jpg
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 22 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ระเบียบการและแบบฟอร์มการขอสำเนาเวชระเบียนศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

Dowloadเอกสาร
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ระเบียบการขอสำเนาเวชระเบียนโรงพยาบาลส่ง.15.11.65.docx
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 21 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

web ตรวจสอบสิทธิ์HPVสถาบันมะเร็งแห่งชาติ

Link:Website

ktb health platform

Link:Website