คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | กลุ่มอนามัยแม่และเด็ก

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

กลุ่มพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก ศอ.10 ลงพื้นที่เก็บข้อมูลเพื่อติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนารูปแบบการดำเนินงานเพื่อลดการเสียชีวิตของมารดา รพ.ราษีไศลและ รพ.ยางชุมน้อย จ.ศรีสะเกษ (17/07/2561)

ผลการดำเนินงาน
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
กลุ่มพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก ศอ.10
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

กลุ่มพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก ศอ.10 ลงพื้นที่เก็บข้อมูลเพื่อติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนารูปแบบการดำเนินงานเพื่อลดการเสียชีวิตของมารดา รพ.มหาชนะชัยและ รพ.ยโสธร จ.ยโสธร (13/07/2561)

ผลการดำเนินงาน
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
กลุ่มพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก ศอ.10
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด 22 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

คู่มือการดำเนินงานเพื่อป้องกันและควบคุมดาวน์ซินโดรม เขตสุขภาพที่ 10

มาตรฐาน / คู่มือ / เอกสาร
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
article_20200807151906.pdf
ขนาดไฟล์ 32.50 MB
ดาวน์โหลด 36 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

คู่มือการคัดกรองความเสี่ยงในหญิงตั้งครรภ์ Save mom

มาตรฐาน / คู่มือ / เอกสาร
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
article_20200807151527.pdf
ขนาดไฟล์ 27.15 MB
ดาวน์โหลด 106 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ผังการให้บริการ คลินิกนมแม่ในสถานการณ์ โควิด 19

มาตรฐาน / คู่มือ / เอกสาร
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
article_20200717103337.pdf
ขนาดไฟล์ 0.86 MB
ดาวน์โหลด 106 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ผังการให้บริการ คลินิกสุขภาพเด็กดี ในสถานการณ์ โควิด 19

มาตรฐาน / คู่มือ / เอกสาร
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
article_20200717103249.pdf
ขนาดไฟล์ 1.00 MB
ดาวน์โหลด 27 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ผังการให้บริการ คลินิกฝากครรภ์ในสถานการณ์ โควิด 19

มาตรฐาน / คู่มือ / เอกสาร
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
article_20200717103145.pdf
ขนาดไฟล์ 0.93 MB
ดาวน์โหลด 73 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

กินอย่างไรให้ห่างไกลโควิด -19

มาตรฐาน / คู่มือ / เอกสาร
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
article_20200717102653.pdf
ขนาดไฟล์ 8.84 MB
ดาวน์โหลด 33 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ให้นมแม่อย่างปลอดภัย ลูกห่างไกลโควิด 19

มาตรฐาน / คู่มือ / เอกสาร
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
article_20200717102525 (1).pdf
ขนาดไฟล์ 5.98 MB
ดาวน์โหลด 34 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ต้องทำอย่างไร เมื่อมารับบริการคลินิกนมแม่ช่วงโควิด 19

มาตรฐาน / คู่มือ / เอกสาร
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
article_20200717102356.pdf
ขนาดไฟล์ 1.30 MB
ดาวน์โหลด 39 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

คำแนะนำสำหรับหญิงตั้งครรภ์ฝ่าวิกฟติโควิด -19

มาตรฐาน / คู่มือ / เอกสาร
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
article_20200717102143.pdf
ขนาดไฟล์ 1.46 MB
ดาวน์โหลด 25 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ข้อปฏิบัติสำหรับหญิงตั้งครรภ์เมื่อมาฝากครรภ์ ช่วงโควิด- 19

มาตรฐาน / คู่มือ / เอกสาร
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
article_20200717101331.pdf
ขนาดไฟล์ 4.23 MB
ดาวน์โหลด 38 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย