คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | กลุ่มอนามัยแม่และเด็ก

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

โครงสร้างกลุ่มอนามัยแม่และเด็ก

โครงสร้าง/ภารกิจกลุ่มงาน
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
2.png
ขนาดไฟล์ 1.38 MB
ดาวน์โหลด 25 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

GOAL (01/10/2562)

โครงสร้าง/ภารกิจกลุ่มงาน
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
article_20191211152304.pdf
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 59 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

วิสัยทัศน์และพันธกิจ (01/10/2562)

โครงสร้าง/ภารกิจกลุ่มงาน
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
article_20191211151957.pdf
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 50 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพแม่และเด็ก (30/08/2560)

โครงสร้าง/ภารกิจกลุ่มงาน
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
article_20170830105403.pdf
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 65 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประชุมคณะกรรมการอนามัยแม่และเด็ก (MCH Board) ระดับเขต เขตสุขภาพที่ ๑๐ ครั้งที่ ๒/ ๒๕๖๓ (10/09/2563)

ผลการดำเนินงาน
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
article_20200911102558.pdf
ขนาดไฟล์ 0.78 MB
ดาวน์โหลด 92 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

การเยี่ยมเสริมพลังการดำเนินการ 9 ย่างเพื่อสร้างลูก

ผลการดำเนินงาน
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
article_20200827100400.pdf
ขนาดไฟล์ 0.52 MB
ดาวน์โหลด 63 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานความก้าวหน้าโครงการ 9 ย่างเพื่อสร้างลูก ปีงบประมาณ 2563 (01/06/2563)

ผลการดำเนินงาน
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
article_20200601114706.pdf
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 52 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการโครงการ (Project Manager : PM) กลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย และวัยเรียน วัยรุ่น เขตสุขภาพที่ 10 (27/05/2563)

ผลการดำเนินงาน
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
article_20191211154108.pdf
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 53 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

สรุปการประชุม MCH Board ระดับเขต เขตสุขภาพที่ 10 ครั้งที่ 1 /2563 (09/12/2562)

ผลการดำเนินงาน
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
article_20191211154108.pdf
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 54 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข @ อิมแพค เมืองทองธานี (20/07/2561)

ผลการดำเนินงาน
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
Desktop.zip
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 39 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประชุมจัดทำคำของบประมาณ PPA ปี62 (17/07/2561)

ผลการดำเนินงาน
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
t20180720143125_8370.pdf
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 42 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

กลุ่มพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก ศอ.10 ลงพื้นที่เก็บข้อมูลเพื่อติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนารูปแบบการดำเนินงานเพื่อลดการเสียชีวิตของมารดา รพ.อุทุมพร และ รพ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ (17/07/2561)

ผลการดำเนินงาน
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
กลุ่มพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก ศอ.10
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 4 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย