คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | กพร.

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

1.1 ระดับความสำเร็จของการขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพกลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

คำรับรองการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 12 รายการ
1.1รายงานติดตามเดือน ก.พ.pdf
ขนาดไฟล์ 10.80 MB
ดาวน์โหลด 5 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1.1รายงานติดตามเดือนม.ค..pdf
ขนาดไฟล์ 8.07 MB
ดาวน์โหลด 14 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1.1รายงานติดตามเดือนธ.ค.pdf
ขนาดไฟล์ 8.88 MB
ดาวน์โหลด 37 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผนปฏิบัติการงานอนามัยแม่และเด็ก ปี2566.pdf
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 34 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1.2 ผลการวิเคราะห์ผู้รับบริการและผู้มีส่วน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.26 MB
ดาวน์โหลด 20 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการติดตามการดำเนินงานเดือนพ.ย.65.pdf
ขนาดไฟล์ 2.46 MB
ดาวน์โหลด 19 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1.3 ทำเนียบผู้รับบริการคลินิกบริการแม่และเ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.14 MB
ดาวน์โหลด 10 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1.3 ทำเนียบผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่ว.pdf
ขนาดไฟล์ 1.60 MB
ดาวน์โหลด 9 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.2.3 แบบการปฏิบัติงานSOPเด็ก0-5 ปี สูงดีสมส่วน ป.pdf
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 13 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.2.2 แบบการปฏิบัติงานSOPพัฒนาการเด็ก ปี66.pdf
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 12 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.2.1แบบการปฏิบัติงานSOPลดมารดาตาย ปี66.pdf
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 11 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1.1ผลการวิเคราะห์สถานการณ์ตัวชี้วัดและควา.pdf
ขนาดไฟล์ 1.10 MB
ดาวน์โหลด 15 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

1.2 ระดับความสำเร็จของการขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพกลุ่มวัยเรียนวัยรุ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

คำรับรองการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 9 รายการ
1.2รายงานติดตามเดือนก.พ.pdf
ขนาดไฟล์ 10.32 MB
ดาวน์โหลด 16 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1.2รายงานติดตามเดือนม.ค.pdf
ขนาดไฟล์ 10.66 MB
ดาวน์โหลด 10 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1.2รายงานติดตามเดือนธ.ค.pdf
ขนาดไฟล์ 8.27 MB
ดาวน์โหลด 27 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
มาตรการ+แผน.pdf
ขนาดไฟล์ 2.04 MB
ดาวน์โหลด 16 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานติดตามประจำเดือนพ.ย..pdf
ขนาดไฟล์ 7.19 MB
ดาวน์โหลด 22 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ผลการวิเคราะห์ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.67 MB
ดาวน์โหลด 22 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
บทวิเคราะห์สถานการณ์ของตัวชี้วัด.pdf
ขนาดไฟล์ 6.00 MB
ดาวน์โหลด 37 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
SOP ตัวชี้วัด 1.2 วัยเรียน ปี 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 0.51 MB
ดาวน์โหลด 45 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1. มาตรฐานการปฏิบัติงาน SOP รวม_วัยรุ่น.pdf
ขนาดไฟล์ 1.67 MB
ดาวน์โหลด 9 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

1.3 ระดับความสำเร็จของการขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพกลุ่มวัยทำงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

คำรับรองการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 9 รายการ
1.3รายงานติดตามเดือน ก.พ.pdf
ขนาดไฟล์ 7.61 MB
ดาวน์โหลด 11 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1.3รายงานกำกับติดตามเดือนม.ค..pdf
ขนาดไฟล์ 8.52 MB
ดาวน์โหลด 9 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1.3รายงานติดตามเดือนธ.ค.pdf
ขนาดไฟล์ 9.29 MB
ดาวน์โหลด 14 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการกำกับติตตามประจำเดือนพฤศจิกายน.pdf
ขนาดไฟล์ 3.36 MB
ดาวน์โหลด 15 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
Advocacyมาตรการและแผน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.16 MB
ดาวน์โหลด 16 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
Assessment_ข้อ 1.2 ผลการวิเคราะห์ผู้รับบริการและผู.pdf
ขนาดไฟล์ 0.28 MB
ดาวน์โหลด 10 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
Management_ข้อ 3 SOPมาตรฐานการปฏิบัติงานส่งเสริมสุข.pdf
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 12 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
Assessment_ข้อ 1.3 ทำเนียบผู้รับบริการและผู้มีส่วน.xlsx
ขนาดไฟล์ 0.03 MB
ดาวน์โหลด 9 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
Assessment_ข้อ 1.1 ข้อมูลและความรู้ประกอบการวิเครา.pdf
ขนาดไฟล์ 1.78 MB
ดาวน์โหลด 13 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

1.4 ระดับความสำเร็จของการขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพกลุ่มผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

คำรับรองการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 9 รายการ
1.4รายงานติดตามเดือนก.พ.pdf
ขนาดไฟล์ 7.27 MB
ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1.4รายงานติดตามเดือนม.ค.pdf
ขนาดไฟล์ 6.51 MB
ดาวน์โหลด 9 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1.4รายงานติดตามเดือนธ.ค.pdf
ขนาดไฟล์ 7.12 MB
ดาวน์โหลด 29 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
มาตรการขับเคลื่อนตัวชี้วัดและแผนขับเคลื.pdf
ขนาดไฟล์ 0.20 MB
ดาวน์โหลด 26 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ผลการวิเคราะห์สถานการณ์New.pdf
ขนาดไฟล์ 1.18 MB
ดาวน์โหลด 23 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานติดตามประจำเดือนพ.ย.65.pdf
ขนาดไฟล์ 1.48 MB
ดาวน์โหลด 36 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ทำเนียบผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.16 MB
ดาวน์โหลด 21 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ผลการวิเคราะห์ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.23 MB
ดาวน์โหลด 19 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
SOP ระดับความสำเร็จของการขับเคลื่อนการดำเน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 23 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

1.5 ระดับความสำเร็จของการขับเคลื่อนการดำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

คำรับรองการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 13 รายการ
1.5รายงานติดตามเดือนก.พ.pdf
ขนาดไฟล์ 8.15 MB
ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1.5รายงานติดตามเดือนม.ค.pdf
ขนาดไฟล์ 6.66 MB
ดาวน์โหลด 10 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1.5รายงานติดตามเดือนธ.ค.pdf
ขนาดไฟล์ 7.31 MB
ดาวน์โหลด 39 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4 โรงพยาบาลพัฒนาอนามัยสิ่งแวดOK.pdf
ขนาดไฟล์ 0.59 MB
ดาวน์โหลด 14 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3 เมืองสุขภาพดีOK.pdf
ขนาดไฟล์ 0.23 MB
ดาวน์โหลด 14 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2 จังหวัดพัฒนาและยกระดับOK.pdf
ขนาดไฟล์ 0.22 MB
ดาวน์โหลด 16 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1 ประปาหมู่บ้านok.pdf
ขนาดไฟล์ 0.18 MB
ดาวน์โหลด 32 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานประชุมติดตามเดือนพ.ย.65.pdf
ขนาดไฟล์ 1.29 MB
ดาวน์โหลด 20 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ผลการสำรวจความพึงพอใจ66ok.pdf
ขนาดไฟล์ 0.15 MB
ดาวน์โหลด 22 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
SOP 4.โรงพยาบาลพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม GCHC.pdf
ขนาดไฟล์ 0.13 MB
ดาวน์โหลด 13 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
SOP 3.เมืองสุขภาพดี.pdf
ขนาดไฟล์ 0.13 MB
ดาวน์โหลด 72 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
SOP 2.การปฏิบัติงานโรงแรม -SOPdocx.pdf
ขนาดไฟล์ 0.20 MB
ดาวน์โหลด 36 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
SOP 1.ประปา อปท.pdf
ขนาดไฟล์ 0.15 MB
ดาวน์โหลด 9 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

2.1 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

คำรับรองการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 14 รายการ
2.1รายงานติดตามเดือนก.พ.pdf
ขนาดไฟล์ 7.99 MB
ดาวน์โหลด 26 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2.1รายงานติดตามเดือนม.ค.pdf
ขนาดไฟล์ 6.92 MB
ดาวน์โหลด 18 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2.1รายงานติดตามเดือนธ.ค.pdf
ขนาดไฟล์ 8.73 MB
ดาวน์โหลด 24 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานติดตามประจำเดือนพ.ย.65.pdf
ขนาดไฟล์ 2.65 MB
ดาวน์โหลด 22 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สรุปการประชุมคณะทำงาน ITA _Doc 1_ธค 65.pdf
ขนาดไฟล์ 1.83 MB
ดาวน์โหลด 26 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1.การวิเคราะห์สถานการณ์ ITA รอบ ที่ 1 ปีงบ 66.pdf
ขนาดไฟล์ 0.67 MB
ดาวน์โหลด 25 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2.มาตรการ กลไก การดำเนินงานการดำเนินงานคุณ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.27 MB
ดาวน์โหลด 27 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
มาตรการ กลไก การดำเนินงานการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส ปี 66 รอบ 5 เดือนแรก.pdf
ขนาดไฟล์ 0.27 MB
ดาวน์โหลด 9 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3. ประเด็นความรู้เพื่อขับเคลื่อนการดำเนิน.pdf
ขนาดไฟล์ 1.03 MB
ดาวน์โหลด 13 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4.แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ปี 6.pdf
ขนาดไฟล์ 1.47 MB
ดาวน์โหลด 31 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
5.รายงานการประชุมขับเคลื่อน ITA_ธค 65_DOC.pdf
ขนาดไฟล์ 5.59 MB
ดาวน์โหลด 26 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
6.แบบ EIT_ศอ. 10.xls
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
7.สรุปการประชุม ITA _ ม.ค. 66 DOC.pdf
ขนาดไฟล์ 1.07 MB
ดาวน์โหลด 14 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สรุปการประชุม ITA _ ก.พ. 66 DOC 1.pdf
ขนาดไฟล์ 1.64 MB
ดาวน์โหลด 4 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

2.2 ระดับความสำเร็จของการจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) และการขับเคลื่อนการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization : LO) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

คำรับรองการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 10 รายการ
2.2รายงานติดตามเดือนก.พ.pdf
ขนาดไฟล์ 10.72 MB
ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2.2รายงานติดตามเดือนม.ค.pdf
ขนาดไฟล์ 9.23 MB
ดาวน์โหลด 10 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2.2รายงานการกำกับติดตามเดือนธ.ค.pdf
ขนาดไฟล์ 8.10 MB
ดาวน์โหลด 39 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
มาตรการ+แผนUP.pdf
ขนาดไฟล์ 0.29 MB
ดาวน์โหลด 14 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการติดตามเดือนพ.ย.65.pdf
ขนาดไฟล์ 2.67 MB
ดาวน์โหลด 18 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สรุปผลการดำเนินงานปี2565.pdf
ขนาดไฟล์ 2.90 MB
ดาวน์โหลด 16 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
Sop งานวิจัยและ KM 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 0.19 MB
ดาวน์โหลด 13 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผนดำเนินการสร้างพพัฒนานวัตกรรม.pdf
ขนาดไฟล์ 0.17 MB
ดาวน์โหลด 15 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
Advocacy.pdf
ขนาดไฟล์ 0.13 MB
ดาวน์โหลด 13 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การวิเคราะห์สถานการณ์ของตัวชี้วัดและควา.pdf
ขนาดไฟล์ 0.46 MB
ดาวน์โหลด 17 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

2.3 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

คำรับรองการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 5 รายการ
รายงานติดตามเดือนก.พ..pdf
ขนาดไฟล์ 6.43 MB
ดาวน์โหลด 4 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สรุปประชุม CEO_ครั้งที่ 4_66.pdf
ขนาดไฟล์ 5.91 MB
ดาวน์โหลด 8 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สรุปCEO3.pdf
ขนาดไฟล์ 5.79 MB
ดาวน์โหลด 15 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุม ติดตามการดำเนินงานตามแผนเดือน พ.ย. 65
ขนาดไฟล์ 0.82 MB
ดาวน์โหลด 21 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คกก.เร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ขนาดไฟล์ 0.77 MB
ดาวน์โหลด 25 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

2.4 ร้อยละของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

คำรับรองการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 9 รายการ
รายงานติดตามเดือนก.พ..pdf
ขนาดไฟล์ 6.43 MB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สรุปประชุม CEO_ครั้งที่ 4_66.pdf
ขนาดไฟล์ 5.91 MB
ดาวน์โหลด 8 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สรุปCEO3.pdf
ขนาดไฟล์ 5.79 MB
ดาวน์โหลด 26 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
SOPแผนงาน66.pdf
ขนาดไฟล์ 0.28 MB
ดาวน์โหลด 19 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผนยุทธศาสตร์ศูนย์อนามัยที่-10-ปี-2564-2570.pdf
ขนาดไฟล์ 17.98 MB
ดาวน์โหลด 8 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คู่มือแผนปฏิบัติการปี 2566 HPC10.pdf
ขนาดไฟล์ 0.89 MB
ดาวน์โหลด 14 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการ ceo.pdf
ขนาดไฟล์ 1.53 MB
ดาวน์โหลด 11 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สรุปประชุม CEO ครั้งที่ 1_7 ตค.65.pdf
ขนาดไฟล์ 3.68 MB
ดาวน์โหลด 13 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุม ติดตามการดำเนินงานตามแผนเดือน พ.ย. 65
ขนาดไฟล์ 0.82 MB
ดาวน์โหลด 16 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย