คุณกำลังมองหาอะไร?

 

    การดำเนินการเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบของศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง

เอกสารถอดบทเรียนการดำเนินงานองค์กรคุณธรรม ศอ. 10 อบ. ปี 66.pdf
ขนาดไฟล์ 7MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก_EIT OIT.pdf
ขนาดไฟล์ 2MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ปี 66_IIT.pdf
ขนาดไฟล์ 2MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คำสั่งที่ 68 HWP&Green clean ปีงบ 66.pdf
ขนาดไฟล์ 2MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง