คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | กลุ่มอนามัยสิ่งแวดล้อม

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

โครงสร้างกลุ่มงาน (08/12/2560)

โครงสร้าง/ภารกิจกลุ่มงาน
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
article_20171208143610.zip
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 65 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

คู่มือแนวทางการอบรมหลักสูตร อสม ในการจัดการและเฝ้าระวังอนามัยสิ่งแวดล้อมในชุมชน (08/12/2560)

มาตรฐาน / คู่มือ / เอกสาร
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
คู่มือแนวทางการอบรมหลักสูตร อสม.ในการจัดการและเฝ้าระวังอนามัยสิ่งแวดล้อมในชุมชน-20200923T112016Z-001.zip
ขนาดไฟล์ 3.49 MB
ดาวน์โหลด 41 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

เอกสารประชุมเชิงปฎิบัติการส่งเสริมและเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรสาธารณสุข องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนฯ วันที่ 22-23พฤศจิกายน 2560 รร.สุนีย์ (08/12/2560)

มาตรฐาน / คู่มือ / เอกสาร
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 11 รายการ
บ่อทรายกรองตากปฏิกูลและลานซึมเพื่อการเก.rar
ขนาดไฟล์ 0.95 MB
ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ระบบกำจัดสิ่งปฏิกูล_อปท.rar
ขนาดไฟล์ 4.77 MB
ดาวน์โหลด 10 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แปลนระบบบำบัดสิ่งปฏิกูล ทต.บุสูง.rar
ขนาดไฟล์ 12.96 MB
ดาวน์โหลด 5 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แปลนบ่อบำบัดปฏิกูลสำหรับผู้ประกอบการ (งบ126.pdf
ขนาดไฟล์ 1.57 MB
ดาวน์โหลด 67 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
นำเสนอ ประปาดื่มได้ ท้องถิ่นทำดี ชีวีมีสุข22-23 พ.ย.60.pptx
ขนาดไฟล์ 86.30 MB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เทคโนโลยีการบำบัดสิ่งปฏิกูล.pptx
ขนาดไฟล์ 60.34 MB
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
Green_Clean2560 สุนีย์.ppt
ขนาดไฟล์ 51.60 MB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
GCH22พ.ย60.pptx
ขนาดไฟล์ 25.14 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1.ppt.ทิศทางการขับเคลื่อนงานอนามัยสิ่งแวดล้.pdf
ขนาดไฟล์ 3.22 MB
ดาวน์โหลด 38 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
อภิปรายการจัดการสิ่งปฏิกูลเพื่อตัดวงจรพ.pptx
ขนาดไฟล์ 5.01 MB
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประเมิน G_C Hos 22พย60 OK.pdf
ขนาดไฟล์ 11.63 MB
ดาวน์โหลด 2062 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

กฏกระทรวงว่าด้วยการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ.2545 (08/12/2560)

มาตรฐาน / คู่มือ / เอกสาร
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
article_20171208151138.pdf
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 38 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

วารสาร HEALTH ปีที่39 ฉบับที่ 4ตค-ธค59 (08/12/2560)

มาตรฐาน / คู่มือ / เอกสาร
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
article_20171208145839.pdf
ขนาดไฟล์ 1.65 MB
ดาวน์โหลด 161 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

การจัดการมูลฝอยติดเชื้อชุมชน (08/12/2560)

มาตรฐาน / คู่มือ / เอกสาร
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
article_20171208144942.pdf
ขนาดไฟล์ 3.99 MB
ดาวน์โหลด 60 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย