คุณกำลังมองหาอะไร?

ข่

าวประชาสัมพันธ์

อัพเดททุกสาระ ข่าวสารเพื่อสุขภาพ มั่นใจไม่ตกเทรนด์

01. ข่าวสารศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี
กรมอนามัย
02. ประกาศรับสมัครงาน/โอนย้าย
ศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี
03. Training Center
ศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี
18
เมษายน
2567
ข่าวประชาสัมพันธ์
18.04.2567
ศูนย์อนามัยที่10อุบลราชธานี จัดกิจกรรมรณรงค์การส่งเสริมประชาชนวัยทำงานในสถานประกอบกิจการ ณ บริษัทโฮมฮับ

กิจกรรมรณรงค์โครงการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงานในสถานประกอบกิจการเพื่อสร้างเสริมการมีวิถีชีวิตสุขภาวะใน 4 มิติ (กาย ใจ สังคม จิตปัญญา) ในสถานประกอบกิจการ ณ บริษัทโฮมฮับ

26
มีนาคม
2567
26.03.2567
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์ ลูกจ้าง จ้างบริการรายวัน พี่เลี้ยงเด็ก

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์ ลูกจ้าง จ้างบริการรายวัน พี่เลี้ยงเด็ก

20
มีนาคม
2567
20.03.2567
อบรมโครงการขับเคลื่อนเมืองรองรับสังคมสูงวัย ภายใต้กรอบแนวคิดเมืองที่เป็นมิตรขององค์การอนามัยโลก (WHO)

ขอเชิญผู้สนใจเข้าอบรม โครงการขับเคลื่อนเมืองรองรับสังคมสูงวัย ภายใต้กรอบแนวคิดเมืองที่เป็นมิตรขององค์การอนามัยโลก (WHO) อบรมวันที่ 15 - 17 พฤษาคม 2567 ณ โรงแรมบ้านสวนคุณตา กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

วิ

ดีโอ

& สื่อมัลติมีเดีย

อั

ลบั้มภาพ

พร้อมอัพเดท

สาระสุขภาพทันสมัยให้คุณเข้าใจง่าย

ไม่ตกเทรนด์!

ถานการณ์ฝุ่นละออง (ขนาด < 2.5 ไมครอน)