คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | ปีงบประมาณ 2565

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

เอกสารรับตรวจราชการรอบที่ 2-2565 จังหวัดยโสธร

เอกสารรับการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ รอบ2-2565 จังหวัดอุบลราชธานี

เอกสารประกอบการตรวจราชการฯ รอบที่ 2 ปี 2565 จังหวัดศรีสะเกษ

เอกสารรับตรวจราชการ รอบที่ 2/2565 จังหวัดอำนาจเจริญ อัพเดท 6 ก.ค. 65

เอกสารรับการตรวจราชการ รอบ 2 ปี 65 จังหวัดมุกดาหาร

เอกสารรายงานข้อสั่งการ/ข้อเสนอแนะของ ผตร.จังหวัดอุบลราชธานี (รอบที่ 2 ปี 2565)

เอกสารรายงานข้อสั่งการ/ข้อเสนอแนะของ ผตร.จังหวัดศรีสะเกษ (รอบที่ 2 ปี 2565)

เอกสารรายงานข้อสั่งการ/ข้อเสนอแนะของ ผตร.จังหวัดยโสธร (รอบที่ 2 ปี 2565)

เอกสารรายงานข้อสั่งการ/ข้อเสนอแนะของ ผตร.จังหวัดอำนาจเจริญ (รอบที่ 2 ปี 2565)

เอกสารรายงานข้อสั่งการ/ข้อเสนอแนะของ ผตร.จังหวัดมุกดาหาร (รอบที่ 2 ปี 2565)

เอกสารเล่มสรุปตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบที่ 2

เอกสารสรุปประเด็นข้อเสนอแนะที่สำคัญจากการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบที่ 2