คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | กลุ่มอนามัยวัยรุ่นและวัยเจริญพันธุ์

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

GOOgle Mapกลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่น (24/07/2562)

ผลการดำเนินงาน
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
article_20190724112722.zip
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 72 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ตรวจราชการรอบ ๑ ปีงบประมาณ๒๕๖๒ (10/07/2562)

ผลการดำเนินงาน
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
นำเสนอตรวจราชการแต่ละจังหวัด-20200923T134042Z-001.zip
ขนาดไฟล์ 7.08 MB
ดาวน์โหลด 57 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
drive-download-20200923T134046Z-001.zip
ขนาดไฟล์ 2.66 MB
ดาวน์โหลด 54 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

พรบ.วัยรุ่น (08/07/2562)

ผลการดำเนินงาน
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 3 รายการ
Downloads.zip
ขนาดไฟล์ 11.71 MB
ดาวน์โหลด 50 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คำสั่งคณะอนุกรรมการ-20200923T133957Z-001.zip
ขนาดไฟล์ 6.94 MB
ดาวน์โหลด 64 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
drive-download-20200923T134003Z-001.zip
ขนาดไฟล์ 8.06 MB
ดาวน์โหลด 59 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ข่าวกิจกรรมกลุ่มงาน (08/07/2562)

ผลการดำเนินงาน
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 3 รายการ
drive-download-20200923T133218Z-001.zip
ขนาดไฟล์ 39.34 MB
ดาวน์โหลด 54 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
อบรมกศน.-20200923T133753Z-001.zip
ขนาดไฟล์ 18.58 MB
ดาวน์โหลด 50 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เพศคุยได้ในครอบครัว-20200923T133751Z-001.zip
ขนาดไฟล์ 5.97 MB
ดาวน์โหลด 50 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

การอบรมให้บริการยาฝังคุมกำเนิดสำหรับพยาบาลและนักวิชาการสาธารณสุข (05/07/2562)

ผลการดำเนินงาน
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 4 รายการ
ภาพบรรยากาศเก็บประสบการณ์การฝังยาคุมกำเนิดสำหรับผู้อบรม-20200923T132956Z-001.zip
ขนาดไฟล์ 5.07 MB
ดาวน์โหลด 53 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สรุปผลการอบรมการฝังยาคุมกำเนิด-20200923T133139Z-001.zip
ขนาดไฟล์ 0.00 MB
ดาวน์โหลด 53 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รูปรับใบประกาศที่ผ่านการอบรม-20200923T133005Z-001.zip
ขนาดไฟล์ 9.61 MB
ดาวน์โหลด 51 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ข้อมูลเกี่ยวกับยาฝังคุมกำเนิด-20200923T132942Z-001.zip
ขนาดไฟล์ 3.33 MB
ดาวน์โหลด 45 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบบริการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ (05/07/2562)

ผลการดำเนินงาน
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบบริการเพื่อป้องกัน และแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์สัญจร-20200923T132508Z-001.zip
ขนาดไฟล์ 27.20 MB
ดาวน์โหลด 56 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แผนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับชาติ พ.ศ.2560-2569 (10/07/2562)

มาตรฐาน / คู่มือ / เอกสาร
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
article_20190710131015.pdf
ขนาดไฟล์ 3.06 MB
ดาวน์โหลด 102 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

การเฝ้าระวังการแท้งประเทศไทย พ.ศ.2559-2560 (08/07/2562)

มาตรฐาน / คู่มือ / เอกสาร
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
เฝ้าระวังการแท้งประเทศไทยพ.ศ.2560-20200923T132050Z-001.zip
ขนาดไฟล์ 1.91 MB
ดาวน์โหลด 59 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เฝ้าระวังการแท้งประเทศไทยพ.ศ.2559-20200923T132042Z-001.zip
ขนาดไฟล์ 2.10 MB
ดาวน์โหลด 53 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

เฝ้าระวังการตั้งครรภ์แม่วัยรุ่น พ.ศ.2559-2560 (08/07/2562)

มาตรฐาน / คู่มือ / เอกสาร
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 3 รายการ
เฝ้าระวังการตั้งครรภ์แม่วัยรุ่นพ.ศ.2560.zip
ขนาดไฟล์ 2.40 MB
ดาวน์โหลด 82 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เฝ้าระวังการตั้งครรภ์แม่วัยรุ่นพ.ศ.2559.zip
ขนาดไฟล์ 2.21 MB
ดาวน์โหลด 59 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เฝ้าระวังการตั้งครรภ์แม่วัยรุ่น พ.ศ.2561.zip
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 50 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย