คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | DM&KM

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

โครงการวิจัย ความรอบรู้ด้านเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตสำหรับวัยรุ่นในวิทยาลัยสังกัดสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี

โครงร่างวิจัย
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
โครงการวิจัย ความรอบรู้ด้านเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตสำหรับวัยรุ่นในวิทยาลัยฯ อนุธิดา ผ่าน EC แล้ว.pdf
ขนาดไฟล์ 0.18 MB
ดาวน์โหลด 27 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

โครงการวิจัย ปัจจัยทำนายดัชนีมวลกายของประชาชนวัยทำงาน ในเขตสุขภาพที่ 10

โครงร่างวิจัย
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
โครงร่างวิจับ H4U วิภาวดี ผ่าน EC แล้ว.pdf
ขนาดไฟล์ 0.19 MB
ดาวน์โหลด 55 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

โครงการวิจัย พฤติกรรมการป้องกันโรคโควิด-19 ระยะเข้าสู่โรคประจำถิ่น ของพนักงานโรงงานขนาดใหญ่ ในจังหวัดอุบลราชธานี

โครงร่างวิจัย
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
โครงการวิจัย พฤติกรรมการป้องกันโรคโควิด-19 ระยะเข้าสู่โรคประจำถิ่น ฯ ไกรวัลย์ ผ่าน EC แล้ว.pdf
ขนาดไฟล์ 0.31 MB
ดาวน์โหลด 619 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

1. ถอดบทเรียนเรื่องการจัดงานบุญตามมาตรการ COVID Free Setting อำเภอเลิงนกทา 9 พฤศจิกายน 64

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
1 รายงานการถอดบทเรียนงานบุญ เลิงนกทา 9 พย 64.pdf
ขนาดไฟล์ 0.63 MB
ดาวน์โหลด 37 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

2. ถอดบทเรียนเรื่องการจัดงานบุญตามมาตรการ COVID Free Setting อำเภออุทุมพรพิสัย 11 พฤศจิกายน 64

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
2 รายงานการถอดบทเรียนงานบุญ อุทุมพรพิสัย 11 พย 64.pdf
ขนาดไฟล์ 0.73 MB
ดาวน์โหลด 28 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

3. ถอดบทเรียนการดำเนินงานระบบการส่งเสริมดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาวแบบบูรณาการ ตำบลปรือใหญ่ วันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ.2564

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
3 รายงานการถอดบทเรียน LTC ปรือใหญ่ 7 ธค 64.pdf
ขนาดไฟล์ 6.99 MB
ดาวน์โหลด 92 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

4. ถอดบทเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การดำเนินงาน Intermediate care in community โรงพยาบาลศรีสะเกษ วันที่ 21 ธันวาคม 2564

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
4 รายงานการถอดบทเรียน IMC ศรีสะเกษ 21 ธค 64.pdf
ขนาดไฟล์ 1.28 MB
ดาวน์โหลด 63 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ถอดบทเรียนความสำเร็จ ”การขับเคลื่อนสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพในโรงเรียน ด้วยกลยุทธ์การพัฒนาโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ ปี 2563”

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
KM HLS010_merged (1).pdf
ขนาดไฟล์ 1.74 MB
ดาวน์โหลด 39 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

การถอดบทเรียนองค์กร และชุมชนรอบรู้ด้านสุขภาพ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลปทุม จังหวัดอุบลราชธานี

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
KM HLS010_merged.pdf
ขนาดไฟล์ 1.74 MB
ดาวน์โหลด 103 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ความรู้เรื่อง KM

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
HlS_R10.pdf
ขนาดไฟล์ 1.76 MB
ดาวน์โหลด 743 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

การจัดการข้อมูลและความรู้ (Data Management & Knowledge Management)

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 31 รายการ
109-112
ขนาดไฟล์ 5.77 MB
ดาวน์โหลด 27 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
105-112
ขนาดไฟล์ 3.04 MB
ดาวน์โหลด 24 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
101-104
ขนาดไฟล์ 1.55 MB
ดาวน์โหลด 9 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
97-100
ขนาดไฟล์ 2.21 MB
ดาวน์โหลด 19 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
93-96
ขนาดไฟล์ 1.71 MB
ดาวน์โหลด 13 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
89-92
ขนาดไฟล์ 1.87 MB
ดาวน์โหลด 16 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
85-88
ขนาดไฟล์ 2.14 MB
ดาวน์โหลด 15 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
81-84
ขนาดไฟล์ 2.30 MB
ดาวน์โหลด 11 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
77-80
ขนาดไฟล์ 1.51 MB
ดาวน์โหลด 13 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
73-76
ขนาดไฟล์ 1.27 MB
ดาวน์โหลด 10 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
69-72
ขนาดไฟล์ 1.85 MB
ดาวน์โหลด 15 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
65-68
ขนาดไฟล์ 1.87 MB
ดาวน์โหลด 13 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
61-64
ขนาดไฟล์ 1.36 MB
ดาวน์โหลด 12 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
57-60
ขนาดไฟล์ 2.21 MB
ดาวน์โหลด 12 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
53-56
ขนาดไฟล์ 6.05 MB
ดาวน์โหลด 16 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
49-52
ขนาดไฟล์ 2.00 MB
ดาวน์โหลด 11 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
45-48
ขนาดไฟล์ 2.59 MB
ดาวน์โหลด 10 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
41-44
ขนาดไฟล์ 0.72 MB
ดาวน์โหลด 10 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
37-40
ขนาดไฟล์ 0.82 MB
ดาวน์โหลด 10 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
33-36
ขนาดไฟล์ 0.93 MB
ดาวน์โหลด 9 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
29-32
ขนาดไฟล์ 1.65 MB
ดาวน์โหลด 15 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
25-28
ขนาดไฟล์ 1.54 MB
ดาวน์โหลด 11 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
21-24
ขนาดไฟล์ 1.42 MB
ดาวน์โหลด 10 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
17-20
ขนาดไฟล์ 1.37 MB
ดาวน์โหลด 12 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
13-16
ขนาดไฟล์ 1.01 MB
ดาวน์โหลด 10 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
9-12
ขนาดไฟล์ 0.79 MB
ดาวน์โหลด 9 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
5-8
ขนาดไฟล์ 1.14 MB
ดาวน์โหลด 11 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1-4
ขนาดไฟล์ 1.13 MB
ดาวน์โหลด 13 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4 กลยุทธ์การพัฒนาศูนย์เด็กเล็กเป็นศูนย์EF.pdf
ขนาดไฟล์ 0.85 MB
ดาวน์โหลด 42 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
นวัตกรรมขาสปิงเกอร์.pdf
ขนาดไฟล์ 1.22 MB
ดาวน์โหลด 59 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
พื้นสะอาด ปลอดภัย.pdf
ขนาดไฟล์ 1.09 MB
ดาวน์โหลด 23 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

การจัดการความรู้เรื่องโควิด19 ของบุคลากรศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี (รอบ 6 เดือน หลังปี 2563)

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 14 รายการ
drive-download-20200924T112043Z-001.zip
ขนาดไฟล์ 1.70 MB
ดาวน์โหลด 25 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
Lab xray-20200924T112025Z-001.zip
ขนาดไฟล์ 0.00 MB
ดาวน์โหลด 18 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สำนักบริหาร-20200924T112017Z-001.zip
ขนาดไฟล์ 0.16 MB
ดาวน์โหลด 20 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สำนักงานเลขานุการผู้อำนวยการ-20200924T112010Z-001.zip
ขนาดไฟล์ 0.16 MB
ดาวน์โหลด 17 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กลุ่มอำนวยการ-20200924T112003Z-001.zip
ขนาดไฟล์ 0.47 MB
ดาวน์โหลด 20 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กลุ่มอนามัยสิ่งแวดล้อม-20200924T111929Z-001.zip
ขนาดไฟล์ 0.39 MB
ดาวน์โหลด 19 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กลุ่มส่งเสริมสุขภาพวัยแรก-20200924T111826Z-001.zip
ขนาดไฟล์ 4.25 MB
ดาวน์โหลด 18 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กลุ่มสื่อสาร ประชาสัมพันธ์และเทคโนโลยีสารสนเทศ-20200924T111833Z-001.zip
ขนาดไฟล์ 0.51 MB
ดาวน์โหลด 18 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กลุ่มส่งเสริมผู้สูงอายุ-20200924T111816Z-001.zip
ขนาดไฟล์ 0.42 MB
ดาวน์โหลด 20 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กลุ่มวิชาการ วิจัยและสนับสนุนเขตสุขภาพ-20200924T111800Z-001.zip
ขนาดไฟล์ 8.90 MB
ดาวน์โหลด 20 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กลุ่มเภสัชและแพทย์แผนไทย-20200924T111742Z-001.zip
ขนาดไฟล์ 0.76 MB
ดาวน์โหลด 20 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กลุ่มทันตกรรม-20200924T111733Z-001.zip
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด 21 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์-20200924T111721Z-001.zip
ขนาดไฟล์ 0.76 MB
ดาวน์โหลด 20 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กลุ่มการพยาบาลและวัยทำงาน-20200924T111708Z-001.zip
ขนาดไฟล์ 0.44 MB
ดาวน์โหลด 21 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย