คุณกำลังมองหาอะไร?

คลินิกบริการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

 

ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพแบบครบวงจร (Health Promotion Plaza)
ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพได้พัฒนาการจัดบริการด้านส่งเสริมสุขภาพให้เป็นศูนย์ส่งเสริมสุขภาพแบบครบวงจร (Health Promotion Plaza) โดยเน้นประเด็นเกี่ยวกับอาหาร อารมณ์ ออกกำลังกาย ได้ดำเนินการจัดทำห้องซุปเปอร์มาร์เกตจำลอง ครัวสาธิต ห้องออกกำลังกายสาธิตและห้องสบายอารมณ์ขึ้น เพื่อให้ประชาชนผู้มาใช้บริการในโรงพยาบาล มีความรู้ในเรื่องการเลือกซื้ออาหาร โภชนาการ การออกกำลังกาย และการฝึกอารมณ์ ที่เป็นการส่งเสริมสุขภาพ ซึ่งรูปแบบห้องสาธิตเหล่านี้ สามารถเป็นต้นแบบให้หน่วยบริการสาธารณสุขทุกระดับ สถานศึกษา โรงเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคีเครือข่าย นำไปประยุกต์ใช้ในการจัดบริการให้เหมาะสมกับบริบทในพื้นที่ ได้

.อาหาร มีซุปเปอร์มาร์เก็ตจำลองเพื่อให้ผู้รับบริการทดลองเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพและมีครัวสาธิตในการจัดกิจกรรมสาธิตทำเมนูอาหารเพื่อสุขภาพและอาหารเฉพาะโรคให้กับผู้รับบริการที่สนใจ
อ.ออกกำลังกาย แนะนำ การออกกำลังกายที่ถูกต้องจากห้องออกกำลังกายสาธิต เพื่อให้ผู้รับบริการนำกลับไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องเหมาะสมกับแต่ละบุคคล
.อารมณ์ บริการด้านการจัดการความเครียดและอารมณ์ที่ไม่พึงประสงค์เพื่อให้ทุกท่านสามารถเข้าใจตนเอง และสามารถควบคุมอารมณ์ตนเองได้ ด้วยหลักการทำสมาธิและสติบำบัด
 
 

คลินิกแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก

บริการส่งเสริมสุขภาพและรักษาโรค ตรวจวิเคราะห์ธาตุ และวินิจฉัยโรคด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย น้ำสมุนไพรสดปรับสมดุล นวดแผนไทย กดจุดบำบัด ประคบสมุนไพร อบสมุนไพร กัวซาบำบัด นวดฝ่าเท้า แช่มือแช่เท้า กดจุดสะท้อน นวดน้ำมันหอมระเหย ฟื้นฟูมารดาหลังคลอด สปาผิวสมุนไพรสด สปาหน้ายกกระชับ
เปิดบริการ วันจันทร์ – ศุกร์ 08.00 – 16.00 น. และวันเสาร์ 06.00 – 12.00 น.

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม/จองคิว/นัดล่วงหน้า โทร. 088-595-5708 หรือ 045-288586-8 ต่อ 407