คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | เผยแพร่ผลงานเพื่อดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

เผยแพร่ผลงานเพื่อส่งประเมิน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ นายศตวรรษ ศรีพรหม ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

งานวิจัยและผลงานวิชาการ
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
แบบการเสนอผลงาน ชก. ชพ นายศตวรรษ ศรีพรหม.pdf
ขนาดไฟล์ 0.64 MB
ดาวน์โหลด 33 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

เผยแพร่ผลงานเพื่อส่งประเมิน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น นักวิชาการคอมพิวเตอร์ นายเอกภพ ทะวาเงิน ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

งานวิจัยและผลงานวิชาการ
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ผลการศึกษาไม่เกิน 15 หน้า_เอกภพ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.29 MB
ดาวน์โหลด 30 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

เผยแพร่ผลงานเพื่อส่งประเมิน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น นักวิชาการคอมพิวเตอร์ นายวรวุฒิ สมดี ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

งานวิจัยและผลงานวิชาการ
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ผลการศึกษาไม่เกิน 15 หน้า_วรวุฒิ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.40 MB
ดาวน์โหลด 27 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

เผยแพร่ผลงานเพื่อส่งประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ นายนิสิต อินลี ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

งานวิจัยและผลงานวิชาการ
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
รวมเล่มชีวมวล_แก้ _26 ,มิ.ย.2566.pdf
ขนาดไฟล์ 1.85 MB
ดาวน์โหลด 52 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

เผยแพร่ผลงานเพื่อส่งประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น สายงานพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ นางสุพัตรา เสนาใหญ่ ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

งานวิจัยและผลงานวิชาการ
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ผลงาน 15 หน้า สุพัตรา เสนาใหญ่.pdf
ขนาดไฟล์ 5.30 MB
ดาวน์โหลด 60 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

เผยแพร่ผลงานเพื่อส่งประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น นักวิชาการสาธารณสุข นางสาวนภัทชา สมพงษ์ ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

งานวิจัยและผลงานวิชาการ
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
00 เผยแพร่ HPC 10.pdf
ขนาดไฟล์ 0.19 MB
ดาวน์โหลด 54 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

เผยแพร่ผลงานเพื่อให้ได้รับเงินประจำตำแหน่ง ประเภทวิชาการระดับชำนาญการ นายภูมิพัฒน์ สันโดด ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

งานวิจัยและผลงานวิชาการ
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ภูมิพัฒน์ สันโดด.pdf
ขนาดไฟล์ 0.17 MB
ดาวน์โหลด 67 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

เผยแพร่ผลงานเพื่อส่งประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น นักวิชาการสาธารณสุข นางพัชราภรณ์ โตสงค์ ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

งานวิจัยและผลงานวิชาการ
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
พัชรภรณ์ โตสงค์.pdf
ขนาดไฟล์ 0.97 MB
ดาวน์โหลด 757 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

เผยแพร่ผลงานเพื่อส่งประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น สายงานนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ นางนงลักษณ์ ทองเหลือง ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

งานวิจัยและผลงานวิชาการ
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ผลงานนางนงลักษณ์ ทองเหลือง .pdf
ขนาดไฟล์ 0.54 MB
ดาวน์โหลด 110 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

เผยแพร่ผลงานเพื่อส่งประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น สายงานพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ นางสาวเดือนธิดา ศรีเสมอ ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

งานวิจัยและผลงานวิชาการ
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
นางสาวเดือนธิดา ศรีเสมอ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.52 MB
ดาวน์โหลด 564 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

เผยแพร่ผลงานเพื่อส่งประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น สายงานพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ นางสาวไกรวัลย์ มัฐผา ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

งานวิจัยและผลงานวิชาการ
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
นางสาวไกรวัลย์ มัฐผา.pdf
ขนาดไฟล์ 0.43 MB
ดาวน์โหลด 608 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

เผยแพร่ผลงานเพื่อส่งประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น สายงานพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ นางสาวรัชดาพร จันทบุตร ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

งานวิจัยและผลงานวิชาการ
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
นางสาวรัชดาพร จันทบุตร.pdf
ขนาดไฟล์ 0.24 MB
ดาวน์โหลด 202 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย