คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | กลุ่มอนามัยแม่และเด็ก

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ในสถานการณ์ Covid 19

มาตรฐาน / คู่มือ / เอกสาร
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
article_20200408120152.pdf
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 30 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

คำแนะนำการป้องกันตนเองและการปฎิบัติด้านสุขอนามัยในสถาพัฒนาเด็กปฐมวัย สู้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ( สำหรับผู้ดูแลและผู้ปกครอง )

มาตรฐาน / คู่มือ / เอกสาร
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
article_20200402104133.pdf
ขนาดไฟล์ 0.22 MB
ดาวน์โหลด 26 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

คำแนะนำการป้องกันตนเองและการปฎิบัติด้านสุขอนามัยในสถาพัฒนาเด็กปฐมวัย สู้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ( สำหรับผู้บริหาร )

มาตรฐาน / คู่มือ / เอกสาร
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
article_20200402103634.pdf
ขนาดไฟล์ 0.20 MB
ดาวน์โหลด 31 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ( DSPM )

มาตรฐาน / คู่มือ / เอกสาร
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
article_20200402105359.pdf
ขนาดไฟล์ 20.36 MB
ดาวน์โหลด 60 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

คู่มือการประเมินและส่งเสริมพัฒนาการเด็กกลุ่มเสี่ยง ( DAIM )

มาตรฐาน / คู่มือ / เอกสาร
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
article_20200402105150.pdf
ขนาดไฟล์ 9.90 MB
ดาวน์โหลด 65 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

คู่มือมาตรการและแนวทางในการดูแล ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

มาตรฐาน / คู่มือ / เอกสาร
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
article_20200402104939.pdf
ขนาดไฟล์ 2.49 MB
ดาวน์โหลด 27 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

เอกสารการประชุม MCH Boradระดับเขต ครั้งที่ 3/2563

มาตรฐาน / คู่มือ / เอกสาร
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 6 รายการ
MCH.pdf
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 27 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
วาระ 5.1_ประกาศ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่.pdf
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 22 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
วาระ 3.2.2 ยโสธร.pdf
ขนาดไฟล์ 1.10 MB
ดาวน์โหลด 48 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
วาระ 3.1.5_รายละเอียดจัดสรรงบ_PPA งวด 1_Timeline_ประชุม M.xlsx
ขนาดไฟล์ 0.03 MB
ดาวน์โหลด 26 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
วาระ 1_คำสั่ง MCH Board.pdf
ขนาดไฟล์ 0.26 MB
ดาวน์โหลด 28 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แม่และเด็กเขต 7มค63 อุบลราชธานี.pptx
ขนาดไฟล์ 1.40 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

เอกสารการประชุม MCH Boradระดับเขต ครั้งที่ 2/2563

มาตรฐาน / คู่มือ / เอกสาร
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 3 รายการ
170923_นำเสนอ SP สาขาทารกแรกเกิด ปี 2562 update.pptx
ขนาดไฟล์ 2.81 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
นโยบาย รมช 63-ด้านสาธารณสุข.pdf
ขนาดไฟล์ 0.67 MB
ดาวน์โหลด 30 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ระเบียบวาระการประชุม 9 ธค 2562.pdf
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 175 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แผ่นพับ 9 ย่างเพื่อสร้างลูก

มาตรฐาน / คู่มือ / เอกสาร
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
article_20191126111919.pdf
ขนาดไฟล์ 0.17 MB
ดาวน์โหลด 26 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

นวทางติดตามเฝ้าระวังฯ

มาตรฐาน / คู่มือ / เอกสาร
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
article_20191108102459.docx
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 29 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แนวทางเฝ้าระวังเชิงรุก พ.ร.บ.การส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ.2560

มาตรฐาน / คู่มือ / เอกสาร
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
article_20191108102352 (1).docx
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 25 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แบบบันทึกการอายัดหลักฐาน

มาตรฐาน / คู่มือ / เอกสาร
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
article_20191108102202.pdf
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 30 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย