คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | กลุ่มอนามัยผู้สูงอายุ

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

กลุ่มผู้สูงอายุ (30/08/2560)

โครงสร้างกลุ่มงาน
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
article_20170821143245.pdf
ขนาดไฟล์ 0.18 MB
ดาวน์โหลด 315 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

สื่อประชาสัมพันธ์ การป้องกันโควิค-19 ในผู้สูงอายุ (13/07/2563)

มาตรฐาน / คู่มือ / เอกสาร
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
article_20200713132139 (1).zip
ขนาดไฟล์ 69.06 MB
ดาวน์โหลด 56 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

นวตกรรมด้านการส่งเสริมผูู้สูงอายุ เขตสุขภาพที่ 10 (22/10/2562)

มาตรฐาน / คู่มือ / เอกสาร
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
นวตกรรมด้านการส่งเสริมผูู้สูงอายุ เขตสุขภาพที่ 10.pdf
ขนาดไฟล์ 63.65 MB
ดาวน์โหลด 62 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

วิจัย การประเมินผลการใช้หลักสูตรอบรมผู้นำจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพในชมรมผู้สูงอายุ (09/04/2562)

มาตรฐาน / คู่มือ / เอกสาร
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
สูงอายุ-20200923T123646Z-001.zip
ขนาดไฟล์ 2.72 MB
ดาวน์โหลด 56 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

เอกสารประกอบการอบรม CM รุ่นที่ 1 ปีงบประมาณ 2561 (01/12/2560)

มาตรฐาน / คู่มือ / เอกสาร
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 7 รายการ
เอกสารแนบCere conference ๒ พย..๖๐.zip
ขนาดไฟล์ 1.31 MB
ดาวน์โหลด 58 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เอกสารประกอบการอบรมCM รุ่น 1ปี 61 (1).rar
ขนาดไฟล์ 0.89 MB
ดาวน์โหลด 4 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แนบท้ายประกาศศูนย์๑๐กย.๖๐.rar
ขนาดไฟล์ 96.08 MB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เอกสารตำบลกุง.zip
ขนาดไฟล์ 115.59 MB
ดาวน์โหลด 62 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เอกสารประกอบการอบรม CM รุ่น 1 ปีงบประมาณ 2561-3.zip
ขนาดไฟล์ 63.27 MB
ดาวน์โหลด 56 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เอกสารประกอบการอบรม CM รุ่น 1 ปีงบประมาณ 2561-2.rar
ขนาดไฟล์ 72.91 MB
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เอกสารประกอบการอบรม CM รุ่น 1 ปีงบประมาณ 2561-1.rar
ขนาดไฟล์ 8.20 MB
ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย