คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | คุณธรรมและความโปร่งใส

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ศอ. 10 อุบลราชธานี

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานคุณธรรมจริยธรรมและการป้องกันทุจริต ศอ. 10.pdf
ขนาดไฟล์ 0.33 MB
ดาวน์โหลด 9 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ถอดบทเรียนการดำเนินงานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี ปีงบประมาณ 2565

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
เอกสารถอดบทเรียนการดำเนินงานองค์กรคุณธรรม ศอ. 10 อบ. ปี 65.pdf
ขนาดไฟล์ 4.43 MB
ดาวน์โหลด 4 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

คำสั่งคณะทำงานในการดำเนินงานส่งเสริมคุณธรรม

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
คณะทำงานจัดทำและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ_ ปี 65.pdf
ขนาดไฟล์ 0.84 MB
ดาวน์โหลด 14 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศคนดี ศรีอนามัย ปี 2565

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ประกาศคนดี ศรีอนามัย ปี 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 2.70 MB
ดาวน์โหลด 9 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานความก้าวหน้าผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการ การป้องกันการทุจริต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 5 เดือนแรก

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนป.pdf
ขนาดไฟล์ 0.31 MB
ดาวน์โหลด 17 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

มาตรการ OIT เพื่อปิด Gap IIT ด้านการใช้ทรัพย์สินของราชการ

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
มาตรการ OIT เพื่อปิด gap IIT.pdf
ขนาดไฟล์ 0.16 MB
ดาวน์โหลด 21 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศเจตนารมณ์ ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ประกาศเจตนารมณ์ ศอ.10 อบ.pdf
ขนาดไฟล์ 11.27 MB
ดาวน์โหลด 24 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

SOP การดำเนินงาน ITA ปี 65

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
SOP การดำเนินงาน ITA ปี 65.pdf
ขนาดไฟล์ 0.31 MB
ดาวน์โหลด 13 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

การดาเนินงานหน่วยงานคุณธรรม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
การดำเนินงานองค์กรคุณธรรม ศอ. 10 อบ. ปี 64.pdf
ขนาดไฟล์ 5.81 MB
ดาวน์โหลด 9 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
แผนปฏิบัติการ_ส่งเสริมคุณธรรม.pdf
ขนาดไฟล์ 0.16 MB
ดาวน์โหลด 24 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

พรบ. ข้าราช พ.ศ. 2551

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
พรบ ข้าราช พ.ศ.2551.pdf
ขนาดไฟล์ 0.39 MB
ดาวน์โหลด 13 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แบบยืมใช้พัสดุ หรือ ทรัพย์สินทางราชการ

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
แบบยืมใช้พัสดุ หรือ ทรัพย์สินทางราชการ ศอ.10.pdf
ขนาดไฟล์ 0.14 MB
ดาวน์โหลด 11 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย