คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | คุณธรรมและความโปร่งใส

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
แผนปฏิบัติการ_ส่งเสริมคุณธรรม.pdf
ขนาดไฟล์ 0.16 MB
ดาวน์โหลด 27 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

พรบ. ข้าราช พ.ศ. 2551

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
พรบ ข้าราช พ.ศ.2551.pdf
ขนาดไฟล์ 0.39 MB
ดาวน์โหลด 14 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แบบยืมใช้พัสดุ หรือ ทรัพย์สินทางราชการ

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
แบบยืมใช้พัสดุ หรือ ทรัพย์สินทางราชการ ศอ.10.pdf
ขนาดไฟล์ 0.14 MB
ดาวน์โหลด 13 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
การประเมินความเสี่ยงทุจริต.pdf
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 13 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

คู่มือ แนวทางปฏิบัติการใช้ทรัพย์สินทางราชการ

คู่มือ แนวทางปฏิบัติการใช้ทรัพย์สินทางราชการ

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
คู่มือ แนวทางปฏิบัติการใช้ทรัพย์สินทางราชการ.pdf
ขนาดไฟล์ 1.30 MB
ดาวน์โหลด 13 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

จรรยาข้าราชการ

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ความรู้ ITA _2.jpg
ขนาดไฟล์ 0.18 MB
ดาวน์โหลด 12 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ข้อปฏิบัติของข้าราชการพลเรือน

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ความรู้ ITA _3.png
ขนาดไฟล์ 0.50 MB
ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ข้าราชการต้องมีวินัย

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ความรู้ ITA๘_1.jpg
ขนาดไฟล์ 0.22 MB
ดาวน์โหลด 13 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย