คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | ปีงบประมาณ 2565

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

นำเสนอสรุปผลการตรวจราชการ จ.อุบลราชธานี รอบที่ 2 ปี 2565

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
2022-06-15-09-47-41.pdf
ขนาดไฟล์ 3.64 MB
ดาวน์โหลด 21 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

นำเสนอสรุปผลการตรวจราชการ จ.ศรีสะเกษ รอบที่ 2 ปี 2565

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ประเด็นสุขภาพกลุ่มวัย จ.ศรีสะเกษ .pdf
ขนาดไฟล์ 3.35 MB
ดาวน์โหลด 20 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

นำเสนอสรุปผลการตรวจราชการ จ.ยโสธร รอบที่ 2 ปี 2565

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
แก้ไข final นำเสนอ ประเด็น 4 สุขภาพกลุ่มวัย รอบที่ 2 จ.ยโสธร.pdf
ขนาดไฟล์ 3.79 MB
ดาวน์โหลด 20 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

นำเสนอสรุปผลการตรวจราชการ จ.อำนาจเจริญ รอบที่ 2 ปี 2565

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ปรับ_ประเด็นที่ 4 สุขภาพกลุ่มวัย สุขภาพดี วิถีใหม่ รอบที่ 2 อำนาจ.pptx.pdf
ขนาดไฟล์ 3.86 MB
ดาวน์โหลด 25 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

นำเสนอสรุปผลการตรวจราชการ จ.มุกดาหาร รอบที่ 2 ปี 2565

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
Upนำเสนอประเด็น OK สุขภาพกลุ่มวัย สุขภาพดี วิถีใหม่.pdf
ขนาดไฟล์ 7.72 MB
ดาวน์โหลด 12 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

นำเสนอสรุปผลการตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 10 รอบที่ 2 ปี 2565

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
Final นำเสนอภาพเขต 10 สรุปตรวจราชการ ปี 65 รอบ 2.pptx.pdf
ขนาดไฟล์ 3.82 MB
ดาวน์โหลด 21 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย