คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | เผยแพร่ผลงานเพื่อดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

บทสรุปผู้บริหาร แนวทางการพัฒนาโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพของโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร

งานวิจัยและผลงานวิชาการ
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร 1.pdf
ขนาดไฟล์ 0.21 MB
ดาวน์โหลด 20 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

เผยแพร่ผลงานเพื่อส่งประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น สายงานพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ นางสุพัตรา เสนาใหญ่ ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

งานวิจัยและผลงานวิชาการ
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
15 หน้า สุพัตรา เสนาใหญ่.pdf
ขนาดไฟล์ 9.16 MB
ดาวน์โหลด 16 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

เผยแพร่ผลงานเพื่อส่งประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น สายงานนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ นางนงลักษณ์ ทองเหลือง ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

งานวิจัยและผลงานวิชาการ
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ผลงานนางนงลักษณ์ ทองเหลือง .pdf
ขนาดไฟล์ 0.54 MB
ดาวน์โหลด 14 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

เผยแพร่ผลงานเพื่อส่งประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น สายงานพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ นางสาวเดือนธิดา ศรีเสมอ ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

งานวิจัยและผลงานวิชาการ
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
นางสาวเดือนธิดา ศรีเสมอ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.52 MB
ดาวน์โหลด 32 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

เผยแพร่ผลงานเพื่อส่งประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น สายงานพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ นางสาวไกรวัลย์ มัฐผา ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

งานวิจัยและผลงานวิชาการ
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
นางสาวไกรวัลย์ มัฐผา.pdf
ขนาดไฟล์ 0.43 MB
ดาวน์โหลด 41 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

เผยแพร่ผลงานเพื่อส่งประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น สายงานพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ นางสาวรัชดาพร จันทบุตร ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

งานวิจัยและผลงานวิชาการ
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
นางสาวรัชดาพร จันทบุตร.pdf
ขนาดไฟล์ 0.24 MB
ดาวน์โหลด 31 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

เผยแพร่ผลงานเพื่อส่งประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น สายงานพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ นายอนุสรณ์ ส่องแสง ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

งานวิจัยและผลงานวิชาการ
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
อวช อนุสรณ์ 65.pdf
ขนาดไฟล์ 11.97 MB
ดาวน์โหลด 31 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย