คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | กลุ่มอนามัยสิ่งแวดล้อม

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

โครงสร้างกลุ่มงาน (08/12/2560)

โครงสร้าง/ภารกิจกลุ่มงาน
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
article_20171208143610.zip
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 103 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

คู่มือแนวทางการอบรมหลักสูตร อสม ในการจัดการและเฝ้าระวังอนามัยสิ่งแวดล้อมในชุมชน (08/12/2560)

มาตรฐาน / คู่มือ / เอกสาร
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
คู่มือแนวทางการอบรมหลักสูตร อสม.ในการจัดการและเฝ้าระวังอนามัยสิ่งแวดล้อมในชุมชน-20200923T112016Z-001.zip
ขนาดไฟล์ 3.49 MB
ดาวน์โหลด 55 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

เอกสารประชุมเชิงปฎิบัติการส่งเสริมและเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรสาธารณสุข องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนฯ วันที่ 22-23พฤศจิกายน 2560 รร.สุนีย์ (08/12/2560)

มาตรฐาน / คู่มือ / เอกสาร
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 11 รายการ
บ่อทรายกรองตากปฏิกูลและลานซึมเพื่อการเก.rar
ขนาดไฟล์ 0.95 MB
ดาวน์โหลด 17 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ระบบกำจัดสิ่งปฏิกูล_อปท.rar
ขนาดไฟล์ 4.77 MB
ดาวน์โหลด 23 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แปลนระบบบำบัดสิ่งปฏิกูล ทต.บุสูง.rar
ขนาดไฟล์ 12.96 MB
ดาวน์โหลด 24 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แปลนบ่อบำบัดปฏิกูลสำหรับผู้ประกอบการ (งบ126.pdf
ขนาดไฟล์ 1.57 MB
ดาวน์โหลด 98 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
นำเสนอ ประปาดื่มได้ ท้องถิ่นทำดี ชีวีมีสุข22-23 พ.ย.60.pptx
ขนาดไฟล์ 86.30 MB
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เทคโนโลยีการบำบัดสิ่งปฏิกูล.pptx
ขนาดไฟล์ 60.34 MB
ดาวน์โหลด 12 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
Green_Clean2560 สุนีย์.ppt
ขนาดไฟล์ 51.60 MB
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
GCH22พ.ย60.pptx
ขนาดไฟล์ 25.14 MB
ดาวน์โหลด 4 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1.ppt.ทิศทางการขับเคลื่อนงานอนามัยสิ่งแวดล้.pdf
ขนาดไฟล์ 3.22 MB
ดาวน์โหลด 57 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
อภิปรายการจัดการสิ่งปฏิกูลเพื่อตัดวงจรพ.pptx
ขนาดไฟล์ 5.01 MB
ดาวน์โหลด 10 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประเมิน G_C Hos 22พย60 OK.pdf
ขนาดไฟล์ 11.63 MB
ดาวน์โหลด 4088 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

กฏกระทรวงว่าด้วยการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ.2545 (08/12/2560)

มาตรฐาน / คู่มือ / เอกสาร
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
article_20171208151138.pdf
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 50 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

วารสาร HEALTH ปีที่39 ฉบับที่ 4ตค-ธค59 (08/12/2560)

มาตรฐาน / คู่มือ / เอกสาร
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
article_20171208145839.pdf
ขนาดไฟล์ 1.65 MB
ดาวน์โหลด 299 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

การจัดการมูลฝอยติดเชื้อชุมชน (08/12/2560)

มาตรฐาน / คู่มือ / เอกสาร
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
article_20171208144942.pdf
ขนาดไฟล์ 3.99 MB
ดาวน์โหลด 84 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย