คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | DM&KM

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

การจัดการความรู้เรื่องโควิด19 ของบุคลากรศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี (รอบ 6 เดือน หลังปี 2563)

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 14 รายการ
drive-download-20200924T112043Z-001.zip
ขนาดไฟล์ 1.70 MB
ดาวน์โหลด 37 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
Lab xray-20200924T112025Z-001.zip
ขนาดไฟล์ 0.00 MB
ดาวน์โหลด 28 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สำนักบริหาร-20200924T112017Z-001.zip
ขนาดไฟล์ 0.16 MB
ดาวน์โหลด 29 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สำนักงานเลขานุการผู้อำนวยการ-20200924T112010Z-001.zip
ขนาดไฟล์ 0.16 MB
ดาวน์โหลด 25 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กลุ่มอำนวยการ-20200924T112003Z-001.zip
ขนาดไฟล์ 0.47 MB
ดาวน์โหลด 31 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กลุ่มอนามัยสิ่งแวดล้อม-20200924T111929Z-001.zip
ขนาดไฟล์ 0.39 MB
ดาวน์โหลด 32 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กลุ่มส่งเสริมสุขภาพวัยแรก-20200924T111826Z-001.zip
ขนาดไฟล์ 4.25 MB
ดาวน์โหลด 26 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กลุ่มสื่อสาร ประชาสัมพันธ์และเทคโนโลยีสารสนเทศ-20200924T111833Z-001.zip
ขนาดไฟล์ 0.51 MB
ดาวน์โหลด 30 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กลุ่มส่งเสริมผู้สูงอายุ-20200924T111816Z-001.zip
ขนาดไฟล์ 0.42 MB
ดาวน์โหลด 31 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กลุ่มวิชาการ วิจัยและสนับสนุนเขตสุขภาพ-20200924T111800Z-001.zip
ขนาดไฟล์ 8.90 MB
ดาวน์โหลด 29 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กลุ่มเภสัชและแพทย์แผนไทย-20200924T111742Z-001.zip
ขนาดไฟล์ 0.76 MB
ดาวน์โหลด 28 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กลุ่มทันตกรรม-20200924T111733Z-001.zip
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด 27 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์-20200924T111721Z-001.zip
ขนาดไฟล์ 0.76 MB
ดาวน์โหลด 32 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กลุ่มการพยาบาลและวัยทำงาน-20200924T111708Z-001.zip
ขนาดไฟล์ 0.44 MB
ดาวน์โหลด 31 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

การจัดการความรู้

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
การจัดการความรู้.pdf
ขนาดไฟล์ 0.16 MB
ดาวน์โหลด 131 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย