คุณกำลังมองหาอะไร?

ผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

19.10.2560
13
0
แชร์
19
ตุลาคม
2560

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ด้วย ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี ขอเผยแพราแผนการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์สำหรับห้องปฏิบัติการชันสูตร จำนวน 13 รายการ

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน