คุณกำลังมองหาอะไร?

ระกาศผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันสอบราคาชุดของเล่นและนิทานฯ

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

31.08.2560
2
0
แชร์
31
สิงหาคม
2560

ประกาศผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันสอบราคาชุดของเล่นและนิทานฯ

ศูนย์ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันก่อนการเปิดซองสอบราคาซื้อชุดของเล่นและนิทานเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กเล็ก 0-5 ปี จำนวน 12 รายการ (1,438 ชุด)

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน