คุณกำลังมองหาอะไร?

อบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

23.08.2560
17
0
แชร์
23
สิงหาคม
2560

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ

                    ด้วยศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๔ รายการ ดังนี้
รายการที่๑ เครื่องนึ่งไอน้ำฆ่าเชื้อหัวหรอฟัน จำนวน ๑ เครื่อง
รายการที่ ๒ เครื่องตรวจวิเคราะห์การสะท้อนกลับของเซลล์ในชั้นหู จำนวน ๑ เครื่อง
รายการที่ ๓ เครื่องบันทึกการบีบตัวของมดลูกและอัตราการเต้นของหัวใจทารกในครรภ์แฝด จำนวน ๑ เครื่อง รายการที่ ๔ เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้า จำนวน ๑ เครื่อง
                   ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ ได้ที่ งานพัสดุ กลุ่มอำนวยการ ศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี ในวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ ถึง วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๐ ในวันและเวลาราชการ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๔๕๒๕-๑๒๖๗-๘ ต่อ ๑๑๑

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน