คุณกำลังมองหาอะไร?

ระกาศสอบราคาซื้อชุดของเล่นและนิทานเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กเล็ก

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

18.08.2560
7
0
แชร์
18
สิงหาคม
2560

ประกาศสอบราคาซื้อชุดของเล่นและนิทานเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กเล็ก

ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อชุดของเล่น และนิทาน เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กเล็ก 0-5 ปี จำนวน 12 รายการ (1438 ชุด) ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารได้ที่ งานพัสดุ กลุ่มอำนวยการ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 สิงหาคม 2560 ในวันเวลา ราชการ

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน