คุณกำลังมองหาอะไร?

ระกาศสอบราคาซื้อชุดของเล่นและนิทานเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กเล็ก

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

11.07.2560
1
0
แชร์
11
กรกฎาคม
2560

ประกาศสอบราคาซื้อชุดของเล่นและนิทานเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กเล็ก

ด้วย ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อชุดของเล่นและนิทานเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กเล็ก 0-5 ปี  จำนวน 15 รายการ  ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารได้ที่ งานพัสดุ กลุ่มอำนวยการ ชั้น2 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 21 กรกฎาคม 2560 ในวันและเวลาราชการ

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน