คุณกำลังมองหาอะไร?

ระกาศสอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์สำหรับห้องปฏิบัติการชันสูตร จำนวน 12 รายการ

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

28.06.2560
1
0
แชร์
28
มิถุนายน
2560

ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์สำหรับห้องปฏิบัติการชันสูตร จำนวน 12 รายการ

ด้วย ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์สำหรับห้องปฏิบัติการชันสูตร จำนวน 12 รายการ  ผู้ที่สนใจสามารถขอรับเอกสารได้ที่ งานพัสดุ กลุ่มอำนวยการ ชั้น2 ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 7 กรกฎาคม 2560 ในวัน และเวลา ราชการ

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน