คุณกำลังมองหาอะไร?

ศู

ศูนย์อนามัยที่10อุบลราชธานี จัดกิจกรรมรณรงค์การส่งเสริมประชาชนวัยทำงานในสถานประกอบกิจการ ณ บริษัทโฮมฮับ

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

18.04.2567
0
0
แชร์
18
เมษายน
2567

     วันที่ (18 เม.ย.67) นายแพทย์ปกรณ์  ตุงคะเสรีรักษ์ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่10 อุบลราชธานี มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มอนามัยวัยทำงาน กลุ่มการพยาบาล และกลุ่มสิทธิบัตร รพ.ส่งเสริมสุขภาพ  จัดกิจกรรมรณรงค์โครงการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงานในสถานประกอบกิจการเพื่อสร้างเสริมการมีวิถีชีวิตสุขภาวะใน 4 มิติ (กาย ใจ สังคม จิตปัญญา) ในสถานประกอบกิจการ ณ  บริษัทโฮมฮับ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี  ซึ่งในกิจกรรมมีการให้ความรู้เพื่อการดูแลส่งเสริมสุขภาพวัยทำงานให้ห่างไกลจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรังโดยใช้หลักเวชศาสตร์วิถีชีวิต(Life Style Medicine)  จัดกิจกรรมสาวไทยแก้มแดงในสถานประกอบการ มีการให้ความรู้โรคหิตจางและได้แจกยาวิตามินเสริมธาตุเหล็กให้กับพนักงานของบริษัทโฮมฮับ รวมทั้งส่งเสริมพฤติกรรมการตรวจเต้านมด้วยตนเอง การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกโดยวิธีตรวจด้วยตนเอง (HPV Self Sampling) เพื่อการส่งเสริมสุขภาพประชาชนวัยทำงานให้มีสุขภาพดี มีคุณภาพชีวิตที่ยืนยาวต่อไป ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรมรวมทั้งสิ้น 40 คน

ภาพ/ข่าว : ลักขณา  ประมูลพงศ์

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน