คุณกำลังมองหาอะไร?

ศู

ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลฯ สนับสนุนวิทยากรอบรมการจัดการสิ่งปฏิกูลให้ถูกหลักสุขาภิบาลจังหวัดศรีสะเกษ

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

18.04.2567
2
0
แชร์
18
เมษายน
2567

วันนี้(18 เม.ย.67)นายแพทย์ปกรณ์ ตุงคะเสรีรักษ์ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มอนามัยสิ่งแวดล้อม ร่วมเป็นวิทยากรอบรมการจัดการสิ่งปฏิกูลให้ถูกหลักสุขาภิบาลจังหวัดศรีสะเกษ  ณ ห้องประชุมอาคารเอนกประสงค์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ผู้บริหารและผู้รับผิดชอบงานจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ 6 อำเภอที่ยังไม่มีระบบบำบัดสิ่งปฏิกูล  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการจัดการสิ่งปฏิกูลที่ถูกหลักสุขาภิบาลและตัดวงจรการเกิดโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีซึ่งเป็นปัญหาด้านสาธารณสุขที่สำคัญในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ โดยได้รับเกียรติจากนายแพทย์เสกสรรค์  จวงจันทร์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมดังกล่าว

 

ภาพ/ข่าว : บุญเกิด เชื้อธรรม

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน