คุณกำลังมองหาอะไร?

ศู

ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี สนับสนุนหน้ากาก N95 ให้กับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 10

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

23.02.2567
4
0
แชร์
23
กุมภาพันธ์
2567

นายแพทย์ปกรณ์ ตุงคเสรีรักษ์ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี ห่วงใยสุขภาพของประชาชน สนับสนุนหน้ากาก N95 จำนวน 3,500 ชิ้น แก่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดในเขตพื้นที่เขตสุขภาพที่ 10 ได้แก่ จังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร อำนาจเจริญ และมุกดาหาร เพื่อส่งมอบให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยง ที่อาจได้รับผลกระทบจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก เนื่องจากสถานการณ์ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 10 ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2567 มีค่าเฉลี่ยฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน เกินค่ามาตรฐาน 37.5 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ติดต่อกันเกิน 3 วัน และอยู่ในระดับสีแดง คือ มีผลกระทบต่อสุขภาพมาก

ภาพ/ข่าว : ดาริกา  เพิ่มพร

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน