คุณกำลังมองหาอะไร?

ศู

ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลฯ ร่วมขับเคลื่อนแนวทางการพัฒนาระบบบริการและการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงที่บ้านและชุมชนในจังหวัดอุบลราชธานี ปีงบประมาณ 2567

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

23.02.2567
2
0
แชร์
23
กุมภาพันธ์
2567

        วันนี้ (23 ก.พ. 67) นายแพทย์ปกรณ์ ตุงคะเสรีรักษ์ ผู้อำนวยการ ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี มอบหมายให้ กลุ่มอนามัยผู้สูงอายุ ร่วมเป็นวิทยากร การประชุมชี้แจงและถ่ายทอดแนวทางการพัฒนาระบบบริการและการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงที่บ้านและชุมชนในจังหวัดอุบลราชธานี ณ? ห้องประชุม3? ชั้น?4? สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี? มีวัตถุประสงค์เพื่อ ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุและครอบครัวได้รับการดูแล สุขภาวะและแก้ไขปัญหาสุขภาพอย่างเหมาะสมและส่งเสริมให้ผู้สูงอายุในชุมชน เข้าถึงบริการที่มีคุณภาพได้มาตรฐานตลอดจนการขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจสุขภาพ?  โดยได้รับเกียรติจากนายแพทย์ธีระพงษ์. แก้วภมร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิด?  กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย ผู้รับผิดชอบงานผู้สูงอายุจาก  โรงพยาบาลทั่วไป? โรงพยาบาลชุมชน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ในจังหวัดอุบลราชธานี  จำนวน 80 คน 

 

ภาพ/ข่าว : วรรณภา อินต๊ะราชา

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน