คุณกำลังมองหาอะไร?

ศู

ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลฯ ร่วมKick offนโยบายสถานชีวาภิบาล”การจัดตั้งศูนย์ชีวาภิบาล ในจ.ยโสธร

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

06.12.2566
4
0
แชร์
06
ธันวาคม
2566

      วันนี้ (6 ธ.ค. 66) นายแพทย์ปกรณ์  ตุงคะเสรีรักษ์ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มอนามัยผู้สูงอายุ ร่วม Kick off นโยบายสถานชีวาภิบาล "การจัดตั้งศูนย์ชีวาภิบาล ในจังหวัดยโสธ และสนับสนุนวิทยากรในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแนวทางการดำเนินงานผู้สูงอายุ จังหวัดยโสธร ณ  ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร มีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนสถานชีวาภิบาล ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานผู้สูงอายุ. และศาสนสถานส่งเสริมสุขภาพตลอดจนแลกเปลี่ยนการดำเนินงานกับภาคีเครือข่ายจังหวัดยโสธร  ในการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาวและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ และผู้นำทางศาสนา ให้ดูแลตนเองเมื่อเจ็บป่วย อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพที่ดี และเตรียมความพร้อมรองรับเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย  ผู้รับผิดชอบงานผู้สูงอายุจาก สสจ.สสอ. รพ. รพสต. และ ภาคีเครือข่ายจาก พมจ. อบจ จำนวน 120 คน โดยได้รับเกียรติจาก นายแพทย์ยุทธนา สุริยะ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมฯ

ภาพ/ข่าว : วรรณภา อินต๊ะราชา

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน