คุณกำลังมองหาอะไร?

ศู

ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลฯ สนับสนุนเป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการโภชนาการดีชีวีมีสุขสำหรับนักศึกษา “โครงการปรับเปลี่ยน วิถีชีวิต ตาม Life Style medicine

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

01.12.2566
4
0
แชร์
01
ธันวาคม
2566

วันนี้ (1ธ.ค.66) นายแพทย์ปกรณ์  ตุงคะเสรีรักษ์ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี มอบหมายให้นางลักขณา  แย้มพิวัน  ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ พร้อมคณะให้การสนับสนุนเป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการโภชนาการดีชีวีมีสุขสำหรับนักศึกษา “โครงการปรับเปลี่ยน วิถีชีวิต ตาม Life Style  medicine ณ ห้องประชุมต้นคูณ ชั้น 1 คณะเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้มี ความรอบรู้สุขภาพ และสามารถดูแลตนเองได้อย่างเหมาะสม ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน100 คน

ภาพ/ข่าว :รุ่งนภา  พึ่งน้ำ

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน