คุณกำลังมองหาอะไร?

ศู

ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลฯ ขับเคลื่อนการดำเนินงานศาสนสถานส่งเสริมสุขภาพและบูรณาการสถานีรักษ์สุขภาพ( Health station) ในศูนย์เดย์แคร์เพื่อผู้สูงอายุ ต.บุ่งไหม อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

01.12.2566
7
0
แชร์
01
ธันวาคม
2566

วันนี้ (1 ธ.ค. 66 ) นายแพทย์ปกรณ์  ตุงคะเสรีรักษ์ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี มอบหมาย  นายศตวรรษ ศรีพรหม ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯและนางจุรีภรณ์  คูณแก้ว หัวหน้ากลุ่มอนามัยผู้สูงอายุ  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มอนามัยผู้สูงอายุ  ลงพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดกิจกรรมภายในศูนย์เดย์แคร์ฯ และร่วมปรึกษาเพื่อบูรณาการกิจกรรมสถานีรักษ์สุขภาพ (Health Station) โดยเน้นกิจกรรมการคัดกรองสุขภาพเบื้องต้น สร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชาชนในชุมชน แนวทางการพัฒนาและยกระดับโบสถ์ ให้เป็นศาสนสถานส่งเสริมสุขภาพ  ณ? ศูนย์สังคมพัฒนาเขตมิสซังอุบลราชธานี ต.บุ่งไหม อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี  โดยได้รับความร่วมมือจาก นายบุญนิธิ นามบุญ  ผู้ประสานงานคาริสตัสไทยแลนด์ ให้การต้อนรับและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้   ทั้งนี้ ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี ได้สนับสนุนวิทยากรอบรมหลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ (Caregiver )70 ชั่วโมง  ในการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุในชุมชน ในการให้คำแนะนำด้านสุขาภิบาลอาหารและน้ำ พัฒนาส้วมตามมาตรฐาน HAS และการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมภายในวัดมุ่งเน้นประเด็นการจัดสุขาภิบาลอาหารและน้ำ ห้องน้ำห้องส้วมตามมาตรฐาน HAS  เพื่อให้ผู้สูงอายุในชุมชน มีคุณภาพชีวิตที่ดีครอบคลุมทุกมิติ

ภาพ/ข่าว : ปรียา นาสมบูรณ์

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน