คุณกำลังมองหาอะไร?

ศู

ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลฯ สนับสนุนวิทยากรและจัดบริการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยการเจริญพันธุ์ในการจัดโครงการรณรงค์เนื่องในวันเอดส์โลก ประจำปีงบประมาณ 2567

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

01.12.2566
2
0
แชร์
01
ธันวาคม
2566

   วันนี้ (1 ธ.ค. 66) นายแพทย์ปกรณ์  ตุงคะเสรีรักษ์ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี มอบหมายกลุ่มอนามัยวัยรุ่นและวัยเจริญพันธุ์ เป็นวิทยากรและจัดบริการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยการเจริญพันธุ์ในการจัดโครงการรณรงค์เนื่องในวันเอดส์โลก ประจำปีงบประมาณ 2567ณ ห้องประชุมร่วมใจ วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ ตำบลแสนสุข อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ผู้ร่วมกิจกรรมประกอบด้วย ครู อาจารย์ นักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ และผู้สนใจ จำนวน 80 คน เพื่อให้นักเรียน เยาวชน และประชาชนในเขตพื้นที่ได้รับความรู้ความเข้าใจ สามารถป้องกันการติดชื้อเอชไอวีได้อย่างถูกต้อง รวมถึงส่งเสริมให้เกิดการยอมรับและห่วงใยต่อผู้ป่วยโรคเอดส์

ภาพ/ข่าว รุ่งนภา  มูลตรีภัก

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน