คุณกำลังมองหาอะไร?

ศู

ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลฯ แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติในการขับเคลื่อนงาน ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ และปรับปรุงแผนในการพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาวแบบบูรณาการ จังหวัดศรีสะเกษ

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

30.06.2565
2
0
แชร์
30
มิถุนายน
2565

          วันนี้ (30 มิ.ย.65) นายแพทย์ปกรณ์ ตุงคะเสรีรักษ์ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี มอบหมายให้ นายศตวรรษ ศรีพรหม หัวหน้ากลุ่มอนามัยผู้สูงอายุ พร้อมเจ้าหน้าที่ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติในการขับเคลื่อนงาน ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ และปรับปรุงแผนในการพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาวแบบบูรณาการในชุมชนตำบลปรือใหญ่ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้รูปแบบการขับเคลื่อนระบบส่งเสริมสุขภาพดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาวแบบบูรณาการในชุมชน ณ ห้องประชุมศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่ ต.ปรือใหญ่ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ ในการนี้ได้รับเกียรติจาก นายเสริมศักดิ์ สุระมิตร รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่ กล่าวต้อนรับ  มีผู้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ คือ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประธาน รองประธาน ที่ปรึกษาชมรมผู้สูงอายุตำบลปรือใหญ่ สมาชิกชมรมผู้สูงอายุตำบลปรือใหญ่  ผู้ช่วยเหลือดูแลผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง (CG) อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น(CCG) จิตอาสา และเจ้าหน้าที่จาก อบต.ปรือใหญ่  รพ.สต.ทับทิมสยาม 06 รพ.สต.บ้านปรือใหญ่ ร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน