คุณกำลังมองหาอะไร?

ศู

ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลฯ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้อำนวยการเล่น ออนไลน์

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

30.06.2565
2
0
แชร์
30
มิถุนายน
2565

      วันนี้ (30 มิ.ย.65) นายแพทย์ปกรณ์  ตุงคะเสรีรักษ์ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี มอบหมายให้ นางศุภลักษณ์ ธนธรรมสถิต ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ  เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้อำนวยการเล่น ออนไลน์ เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้อำนวยการเล่น พัฒนาพื้นที่ต้นแบบศูนย์พัฒนาเด็กต้นแบบ EF และ 4D เล่นเปลี่ยนโลก โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจาก กรมอนามัย แพทย์หญิงธนิกา สุจริตวงศานนท์ รองผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ และทีมวิทยากรจากกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ นำโดย ดร.ทับทิม ศรีวิไล อาจารย์วัชรินทร์ แสงสัมฤทธิ์ผล และอาจารย์ธวัชชัย ทองบ่อ กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ได้แก่ ครูปฐมวัย ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตสุขภาพที่ 10 จำนวน 400 คน

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน