คุณกำลังมองหาอะไร?

ศู

ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลฯจัดประชุมพัฒนาศักยภาพกำลังคนในหน่วยบริการสาธารณสุขเพื่อเป็นนักปรับพฤติกรรมสุขภาพมืออาชีพ

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

30.06.2565
1
0
แชร์
30
มิถุนายน
2565

วันนี้ (30 มิ.ย.65)นายแพทย์ปกรณ์  ตุงคะเสรีรักษ์ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี  มอบหมายให้ นางสิริพินท์ ศิริโสภาพงษ์ รองผู้อำนวยการฯ เป็นประธานเปิดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพกำลังคนในหน่วยบริการสาธารณสุขเพื่อเป็นนักปรับพฤติกรรม สุขภาพมืออาชีพ (และประชุมออนไลน์ ผ่านระบบ VDO Conference :Cisco WebEx Meeting) ซึ่งจัดโดยกลุ่มสื่อสารประชาสัมพันธ์และเทคโนโลยีสารสนเทศ    ณ ห้องประชุม 3 ชั้น4 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพกำลังคนในหน่วยบริการสาธารณสุขเพื่อเป็น นักปรับพฤติกรรมสุขภาพมืออาชีพ และขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิบัติการ “สาสุข อุ่นใจ” เรียนรู้ HOW TO  การใช้ระบบประเมินองค์กรรอบรู้ด้านสุขภาพในสถานบริการสาธารณสุข  ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย  ผู้รับผิดชอบงานส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพจากกลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 5 จังหวัด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ โรงพยาบาล และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลที่สมัครเข้าร่วมปฏิบัติการ “สาสุข อุ่นใจ” และคณะกรรมการขับเคลื่อนความรอบรู้ด้านสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี ทั้ง onsite และ online  ซึ่งได้รับเกียรติจาก  อาจารย์สายชล คล้อยเอี่ยม วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากกองสื่อสารความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน