คุณกำลังมองหาอะไร?

ศู

ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลฯ เยี่ยมเสริมพลังขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการก้าวท้าใจในสถานศึกษา จังหวัดศรีสะเกษ

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

29.06.2565
0
0
แชร์
29
มิถุนายน
2565

วันนี้ (29 มิ.ย. 65) นายแพทย์ปกรณ์ ตุงคะเสรีรักษ์ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่10 อุบลราชธานี มอบหมายให้นายนิพนธ์? กุลนิตย์? ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ? และนางสรัสวดี? ธานี? หัวหน้ากลุ่มอนามัยวัยทำงาน? พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากกลุ่มอนามัยวัยเรียน ลงพื้นที่เข้าพบ? นายชิราวุฒิ? สองสี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ? ยโสธร?  นายชุมศักดิ์?  ชุมนุม? รองศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ? และนายรังสฤษธิ์  บุญรอง? รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ? เขต?1? เพื่อเยี่ยมเสริมพลังขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการก้าวท้าใจในสถานศึกษา โอกาสนี้ ได้เชิญชวนและสาธิตการลงทะเบียนเพื่อสมัครเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวให้กับผู้บริหาร?และเจ้าหน้าที่ทั้ง? 3? หน่วยงาน? พร้อมนี้ได้ให้ข้อเสนอแนะการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียนในสถานศึกษาและเน้นย้ำการดำเนินงานตามมาตรการเฝ้าระวังป้องกัน COVID-19 ตามหลัก DMHTTA อย่างเคร่งครัด เพื่อให้เกิดความปลอดภัยห่างไกลโควิด-19 ให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษาในครั้งนี้ด้วย

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน