คุณกำลังมองหาอะไร?

ศู

ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลฯ ร่วมตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เขตสุขภาพที่ 10 จ.ยโสธร

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

23.06.2565
1
0
แชร์
23
มิถุนายน
2565

        วันนี้ (23 มิ.ย.65) นายแพทย์ปกรณ์  ตุงคะเสรีรักษ์ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี  มอบหมายให้ นายนิพนธ์ กุลนิตย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ พร้อมด้วยคณะตรวจราชการและนิเทศงานฯ ร่วมตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เขตสุขภาพที่ 10 จังหวัดยโสธร พร้อมนี้มีผู้แทนกรมอนามัย นางณัฐวรรณ เชาวน์ลิลิตกุล นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ(ด้านโภชนาการ) ร่วมลงพื้นที่ โดยช่วงเช้าได้เข้าร่วมประชุมรับฟังการนำเสนอข้อมูลสถานการณ์ตามประเด็นการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จังหวัดยโสธร โดยมี นายแพทย์ดนัย ธีวันดา สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 10 เป็นประธานในการตรวจราชการและนิเทศงาน จังหวัดยโสธร  ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร  และในช่วงบ่ายนายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน  ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 ได้ลงพื้นที่  อ.ไทยเจริญ ตรวจเยี่ยม คปสอ.ไทยเจริญ โรงพยาบาลไทยเจริญ และ รพ.สต.คำไผ่ เพื่อรับฟังผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดนโยบายกระทรวงสาธารณสุข พร้อมนี้ทีมตรวจราชการได้ให้ข้อเสนอแนะเพื่อการขับเคลื่อนงานต่อไป

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน