คุณกำลังมองหาอะไร?

ศู

ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลฯ อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อการช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR)

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

23.06.2565
5
1
แชร์
23
มิถุนายน
2565

     วันนี้(23 มิถุนายน 2565) นายแพทย์ปกรณ์ ตุงคะเสรีรักษ์ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี มอบหมายให้นางสิริพินท์  ศิริโสภาพงษ์ รองผู้อำนวยการฯ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อการช่วยฟื้นคืนชีพ(CPR) ณ ห้องประชุมบุษราคัม เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะของบุคลากรให้มีความเข้าใจ ทักษะ ทราบหลักการและกระบวนการฟื้นคืนชีพ(CPR) ที่ถูกต้อง และนำไปใช้ในสถานการณ์ฉุกเฉินทั้งในโรงพยาบาลและชีวิตประจำวันได้ ผู้เข้าอบรม ประกอบด้วย บุคลากร และเครือข่ายปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ใกล้เคียง จำนวน 60 คน

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน