คุณกำลังมองหาอะไร?

ศู

ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลฯ ประชุมติดตามการดำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อม เขตสุขภาพที่ 10 ไตรมาส 3 ปีงบประมาณ 2565

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

20.06.2565
2
0
แชร์
20
มิถุนายน
2565

        วันนี้ (20 มิ.ย.65) นายแพทย์ปกรณ์ ตุงคะเสรีรักษ์ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี มอบหมายให้ นางศุภลักษณ์ ธนธรรมสถิต ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ เป็นประธานการประชุมติดตามการดำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อม เขตสุขภาพที่ 10 ไตรมาส 3 ปีงบประมาณ 2565 ณ ห้องประชุมโกเมน ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี และผ่านระบบประชุมทางไกล VDO Conference เพื่อกำกับติดตามการดำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อม เขตสุขภาพที่ 10 ไตรมาส 3 ปีงบประมาณ 2565 ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้รับผิดชอบงานอนามัยสิ่งแวดล้อมจากสำนักงานสาธารณสุขในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 10 ทั้งนี้ผู้รับผิดชอบงานยังได้นำเสนอผลการดำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อม เขตสุขภาพที่ 10 ไตรมาส 3 ปีงบประมาณ 2565 จำนวน 7 ประเด็น ดังนี้

1)จังหวัดมีระบบจัดการปัจจัยเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ

2)การขับเคลื่อนการดำเนินงานอาหารปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ

-ตลาดนัดน่าซื้อ (Healthy Market)

-อาหารริมบาทวิถี (Street Food Good Health)

-ร้านอาหาร (Clean Food Good Taste Plus)

3)เทศบาลมีการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม (EHA)

4)อบต. มีการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อชุมชนและท้องถิ่นน่าอยู่

5)โรงพยาบาลพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital

6)การขับเคลื่อนการดำเนินงานส้วมสาธารณะ

7)การพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมในพื้นที่โครงการพระราชดำริและโครงการเฉลิมพระเกียรติ ของโรงเรียน กพด. และเรือนจำ

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน