คุณกำลังมองหาอะไร?

รา

รายงานงบทดลองประจำเดือน มีนาคม 2567 ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

11.04.2567
4
0
แชร์
11
เมษายน
2567

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง

1. บันทึกนำส่งงบทดลอง เดือน มีนาคม 2567.pdf
ขนาดไฟล์ 197KB
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2.งบทดลอง เดือน มีนาคม 2567.pdf
ขนาดไฟล์ 3MB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3. รายงานเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง เดือน มีนาคม 2567.pdf
ขนาดไฟล์ 2MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4. เงินสดคงเหลือ ณ 29 มีนาคม 2567.pdf
ขนาดไฟล์ 329KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
5. รายงานเงินทดรองราชการ เดือน มีนาคม 2567.pdf
ขนาดไฟล์ 2MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
6. งบพิสูจน์ยอดเงินฝากคลัง เดือน มีนาคม 2567.pdf
ขนาดไฟล์ 186KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
7.งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร เดือน มีนาคม 2567.pdf
ขนาดไฟล์ 25MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
8.ทะเบียนคุมเงินสด เดือน มีนาคม 2567.pdf
ขนาดไฟล์ 378KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
9.ทะเบียนคุมเงินฝากคลัง เดือน มีนาคม 2567.pdf
ขนาดไฟล์ 947KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
10. ทะเบียนคุมเงินงบประมาณ เดือน มีนาคม 2567.pdf
ขนาดไฟล์ 311KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
11.เงินฝากธนาคารนอก งปม. เดือน มีนาคม 2567.pdf
ขนาดไฟล์ 437KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
12. ทะเบียนคุมเงินฝากออมทรัพย์ เดือน มีนาคม 2567.pdf
ขนาดไฟล์ 790KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
13. รายงานลูกหนี้การค้า ภายนอก เดือน มีนาคม 2567.pdf
ขนาดไฟล์ 3MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
14. รายงานลูกหนี้เงินยืม ใน นอก งปม. เดือน มีนาคม 2567.pdf
ขนาดไฟล์ 561KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
15. ทะเบียนคุมเจ้าหนี้หน่วยงานภาครัฐอื่น เดือน มีนาคม 2567.pdf
ขนาดไฟล์ 204KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
16.ทะเบียนคุมเจ้าหนี้การค้าภายนอก เดือน มีนาคม 2567.pdf
ขนาดไฟล์ 776KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
17.ทะเบียนคุมใบสำคัญค้างจ่าย เดือน มีนาคม 2567.pdf
ขนาดไฟล์ 433KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
18. รายงานรับจ่ายเงินบำรุง เดือน มีนาคม 2567.pdf
ขนาดไฟล์ 789KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
19.รายละเอียดประกอบทางบัญชี.pdf
ขนาดไฟล์ 45KB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน