คุณกำลังมองหาอะไร?

รา

รายงานงบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567 ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

13.03.2567
3
0
แชร์
13
มีนาคม
2567

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง

1. บันทึกนำส่ง งบทดลองเดือน กุมภาพันธ์ 2567.pdf
ขนาดไฟล์ 172KB
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2. งบทดลอง กุมภาพันธ์ 2567.pdf
ขนาดไฟล์ 3MB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3. รายงานเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง กุมภาพันธ์ 2567.pdf
ขนาดไฟล์ 756KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4. รายงานเงินสด ณ 29 กุมภาพันธ์ 2567.pdf
ขนาดไฟล์ 405KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
5. รายงานเงินทดรองราชการ เดือน กุมภาพันธ์ 2567.pdf
ขนาดไฟล์ 2MB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
6. งบพิสูจน์ยอดเงินฝากคลัง กุมภาพันธ์ 2567.pdf
ขนาดไฟล์ 164KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
7. งบเทียบยอดเงินฝากธนาาคาร เดือน กุมภาพันธ์ 2567.pdf
ขนาดไฟล์ 11MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
8. ทะเบียนคุมเงินสด เดือน กุมภาพันธ์ 2567.pdf
ขนาดไฟล์ 289KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
9. ทะเบียนคุมเงินฝากคลัง เดือน กุมภาพันธ์ 2567.pdf
ขนาดไฟล์ 382KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
10. ทะเบียนคุมเงินงบประมาณ เดือน กุมภาพันธ์ 2567.pdf
ขนาดไฟล์ 282KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
11. ทะเบียนคุมเงินฝากธนาคารนอก งปม.เดือน กุมภาพันธ์ 2567.pdf
ขนาดไฟล์ 277KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
12. ทะเบียนคุมเงินฝากออมทรัพย์ เดือน กุมภาพันธ์ 2567.pdf
ขนาดไฟล์ 613KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
13.รายงานลูกหนี้เงินยืมใน นอก งปม. เดือน กุมภาพันธ์ 2567.pdf
ขนาดไฟล์ 466KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
14.รายงานลูกหนี้การค้า บุคคลภายนอก เดือน กุมภาพันธ์ 2567.pdf
ขนาดไฟล์ 3MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
15. ทะเบียนคุมเจ้าหนี้การค้าภาครัฐ เดือน กุมภาพันธ์ 2567.pdf
ขนาดไฟล์ 148KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
16. ทะเบียนคุมเจ้าหนี้การค้าภายนอก เดือน กุมภาพันธ์ 2567.pdf
ขนาดไฟล์ 351KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
17. ทะเบียนคุมใบสำคัญค้างจ่าย เดือน กุมภาพันธ์ 2567.pdf
ขนาดไฟล์ 511KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
18.รายงานรับจ่าย เงินบำรุง เดือน กุมภาพันธ์ 2567.pdf
ขนาดไฟล์ 690KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
19. รายละเอียดประกอบทางบัญชี.pdf
ขนาดไฟล์ 45KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน