คุณกำลังมองหาอะไร?

รา

รายงานงบทดลองประจำเดือน มกราคม 2567 ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

15.02.2567
6
0
แชร์
15
กุมภาพันธ์
2567

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง

1.บันทึกนำส่ง สตง. เดือน มกราคม 2567.pdf
ขนาดไฟล์ 197KB
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2.งบทดลอง เดือน มกราคม 2567.pdf
ขนาดไฟล์ 4MB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.รายงานเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง เดือน มกราคม 2567.pdf
ขนาดไฟล์ 2MB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4.รายงานเงินสดคง ณ วันที่ 31 มกราคม 2567.pdf
ขนาดไฟล์ 672KB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
5.รายงานเงินทดรองราชการ เดือน มกราคม 2567.pdf
ขนาดไฟล์ 2MB
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
6.งบพิสูจน์เงินฝากคลัง เดือน มกราคม 2567.pdf
ขนาดไฟล์ 187KB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
7.งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร เดือน มกราคม 2567.pdf
ขนาดไฟล์ 25MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
8.ทะเบียนคุมเงินสด เดือน มกราคม 2567.pdf
ขนาดไฟล์ 516KB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
9.ทะเบียนคุมเงินฝากคลัง เดือน มกราคม 2567.pdf
ขนาดไฟล์ 1MB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
10.ทะเบียนคุมเงินงบประมาณ เดือน มกราคม 2567.pdf
ขนาดไฟล์ 614KB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
11.ทะเบียนคุมเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ เดือน มกราคม 2567.pdf
ขนาดไฟล์ 355KB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
12.ทะเบียนคุมเงินฝากออมทรัพย์ เดือน มกราคม 2567.pdf
ขนาดไฟล์ 894KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
13.ทะเบียนคุมลูกหนี้เงินยืมใน งปม. นอกเงิน งปม. เดือน มกราคม 2567.pdf
ขนาดไฟล์ 715KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
14.รายงานลูกหนี้การค้าภายนอก เดือน มกราคม 2567.pdf
ขนาดไฟล์ 4MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
15.ทะเบียนคุมเจ้าหนี้การค้าภาครัฐ เดือน มกราคม 2567.pdf
ขนาดไฟล์ 248KB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
16.ทะเบียนคุมเจ้าหนี้การค้าภายนอก เดือน มกราคม 2567.pdf
ขนาดไฟล์ 1MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
17.ทะเบียนคุมใบสำคัญค้างจ่าย เดือน มกราคม 2567.pdf
ขนาดไฟล์ 679KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
18.รายงานรับจ่ายเงินบำรุง เดือน มกราคม 2567.pdf
ขนาดไฟล์ 704KB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
19.รายละเอียดประกอบทางบัญชี.pdf
ขนาดไฟล์ 45KB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน