คุณกำลังมองหาอะไร?

รา

รายงานงบทดลองประจำเดือน ธันวาคม 2566 ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

15.01.2567
6
0
แชร์
15
มกราคม
2567

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง

1. บันทึกนำส่งงบทดลองเดือน ธันวาคม 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 190KB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2.รายงานงบทดลอง ดือน ธันวาคม 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 4MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.รายงานเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง ดือน ธันวาคม 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 1MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4.รายงานเงินสดคงเหลือ ณ 28 ดือน ธันวาคม 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 706KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
5.งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร ดือน ธันวาคม 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 20MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
6.งบพิสูจน์ยอดเงินฝากคลัง ดือน ธันวาคม 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 169KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
7.ทะเบียคุมเงินสด ดือน ธันวาคม 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 393KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
8.ทะเบียนคุมเงินงบประมาณ ดือน ธันวาคม 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 483KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
9.ทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ ดือน ธันวาคม 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 583KB
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
10.ทะเบียนคุมเงินฝากคลัง ดือน ธันวาคม 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 570KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
11.รายงานลูกหนี้เงินยืมใน นอก งปม.ดือน ธันวาคม 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 954KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
12.ทะเบียนคุมเงินฝากออมทรัพย์ ดือน ธันวาคม 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 718KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
13. รายงานคุมลูกหนี้การค้า ดือน ธันวาคม 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 4MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
14. ทะเบียนคุมเจ้าหนี้ภาครัฐ ดือน ธันวาคม 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 168KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
15.ทะเบียนคุมเจ้าหนี้การค้าภายนอก ดือน ธันวาคม 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 539KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
16.ทะเบียนคุมใบสำคัญค้างจ่าย ดือน ธันวาคม 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 839KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
17.รายงานรับ จ่ายเงินบำรุง ดือน ธันวาคม 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 812KB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
18. รายละเอียดประกอบทางบัญชี.pdf
ขนาดไฟล์ 45KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
19. รายงานเงินทดรองราชการ ธ.ค.66.pdf
ขนาดไฟล์ 1MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน